Korisna uzdržljivost

Razvijanje uzdržljivosti kao jedne od osnovnih karakternih osobina vodi sigurnom uspjehu u hrišćanskom životu. Za lično, porodično i društveno blagostanje uzdržljivost je nezamjenljiva. U biblijskoj istoriji nalazimo primjere prave uzdržljivosti i lako otkrivamo koliko je tijesna veza između duhovnih i fizičkih moći. Biblijska uzdržljivost nije sama sebi cilj. Od svakog

Continue reading