Nagrađeno istraživanje

David je tražio Boga držeći ga poslušno za ruku da bi se održao na vrtoglavim visinama leteći prema zvijezdama u svome srcu. Svoje traženje Boga počeo je od ranog detinjstva na rodnim vitlejemskim brežuljcima. Sa njih je bio “visoko uz dignut” i postao “pomazanik Boga Jakovljeva, pjevač pjesama Izrailjevih”. 2.

Continue reading