Kako može beskonačni Bog imati osjećanja kakva mi imamo?

Veliki putnički avion koji eksplodira u vazduhu, poludjeli ubica koji iz automata gađa nevinu djecu u školskom dvorištu, zemljotres koji ubija hiljade usnulih ljudi – kako jedan svemoćni Bog posmatra takve stvari sa neba i dopušta da se događaju, ako voli i ima osjećanja? Milioni ljudi htjeli bi da vjeruju

Continue reading