Comments are off for this post

Suočavanje

Zbog Josifove i Marijine prisnosti sa Stvoriteljem, tokom svih godina Otkupiteljovog djetinjstva na Zemlji, nije bilo moguće da ih na bilo koji način učinim neopreznim. Stvoritelj im je u potpunosti objasnio njihovu nemoć u borbi protiv mene, tako da su se oslanjali isključivo na Njega i Njegovu silu. Posle povratka iz Egipta i naseljavanja u Nazaretu neumorno sam tražio priliku kako bih Otkupitelja naveo da pogriješi. Svi moji napori, kao i najvećeg broja anđela koji su bili pod mojom vlašću, bili su usmjereni ka jednom cilju – navesti Njega da pogriješi. Zbog roditeljskog vaspitanja i spoznaje o sebi da je Stvoriteljev Sin, Otkupitelj je i u svojoj mladosti odolijevao svim mojim napadima kroz zamke koje sam mu postavljao.

Konačno, kad je navršio trideset godina, pristupio je obredu krštenja. Time je otpočeo Svoju službu. Stvoritelj ga je odveo u pustinju da bi ga pripremio za nadolazeća neposredna suočavanja sa mnom. Nakon što je četrdeset dana razgovarao sa Svojim Ocem i postio, bio je spreman. Nisam čekao da mi promakne najbolja prilika koju ću možda imati. Istina, bio je duhovno osnažen, osvjedočen u Očevu naklonost, ali je fizički bio iscrpljen. To nisam smio da propustim. Ja najbolje znam koliko je čovjek slab kada je u pitanju apetit. A On je bio gladan. Veoma gladan. Kada bih uspio da ga navedem da pokaže Svoju božansku silu, svi Njegovi planovi bi propali. Sva Njegova postignuća ne bi imala težinu jer bi ljudi smatrali nemogućim da ih ostvare. Ali glad Njemu nije pomutila razum i moja zamka je propala.

Zatim sam ga uvjeravao da bi trebalo da dokaže Sebi koliko je Stvoritelj na Njegovoj strani tako što će da se baci sa hrama. Čak sam citirao i Pismo uvjeravajući ga da će Stvoritelj da ga sačuva. Ali odbio je. Znajući ljudsku potrebu za moći i vlašću, ponudio sam mu cijelu ovu planetu sa svim njenim bogatstvima ako mi se pokloni. Silom koju mu je Stvoritelj dao otjerao me je. Mom bijesu i frustraciji nije bilo kraja. Čovjeka u njegovom najslabijem izdanju nisam mogao da navedem da me posluša.

Nisam kod Njega mogao da probudim ni najmanju sumnju u Stvoritelja. Čak ni moć koju sam mu nudio nije imala baš nikakvog uticaja na Njega. Ovo nije smjelo da se dogodi. Ova planeta je bila samo moja. Polagao sam pravo na nju jer do sada nijedan čovjek nije uspio u potpunosti da ostane odan Stvoritelju. Ako bih i Njegovog Sina naveo i na najmanju neposlušnost, sumnju ili bilo kakvu grešnu pomisao, moja pobjeda bi bila konačna. Stvoriteljeva nastojanja da ovu planetu vrati Sebi, bila bi, u tom slučaju, uzaludna. Ali tokom moje prakse pokazalo se da, mada su neki ljudi bili sposobni da mi se odupru u velikim stvarima, makar to bilo i u direktnom sukobu, padali su na malim stvarima na koje sam ih indirektno naveo. Znao sam da nemam razloga za brigu.

Okolnosti su bile savršeno pripremljene za ovaj trenutak i sva moja moć je bila usmjerena samo na to. Pažljivo sam posmatrao Otkupiteljov rad. Počeo je oko Sebe da okuplja učenike. Sve su to bili neuki ljudi. Nisam razumio takvu strategiju. Kada bih ja želio da izvršim veliki uticaj na narod, otišao bih carevima, sveštenicima, bogatašima, uglednim ljudima. To sam i radio. Veoma uspješno. Ali On je znao da su ti ljudi pod mojom upravom i da su mu vrata kod njih odavno i čvrsto zatvorena. Pitao sam se kako je On mislio da proširi Svoj uticaj uz pomoć ovih neukih i neuglednih ljudi. Dok je prikupljao učenike, odlučio sam da i među njih ubacim nekog odanog meni. Izabrao sam Judu. On je, za razliku od ostalih, bio inteligentan i pronicljiv. Imao je veoma izražene nacionalne sklonosti i shvatio sam da bih pomoću njega mogao da izvršim uticaj na ostale učenike, ali i na samog Otkupitelja.

Kao što sam i očekivao, Otkupitelj je živio na način koji je Stvoritelj zamislio za čovjeka. U potpunom skladu sa Njim. Želio je sopstvenim primjerom da pokaže ostalim ljudima kako je to, uprkos ljudskom stanju, u potpunosti moguće. Govorio je o uzvišenim moralnim načelima Neba, o međuljudskim odnosima, o bratskoj ljubavi. Govorio je o Stvoriteljevom zakonu, ali ne o njegovom obliku, već o njegovom smislu. Smislu koji sam ja uspio da sakrijem. Govorio im je o potrebi promjene karaktera. Govorio je o Svojoj ulozi. Ispravno je ljudima tumačio proročanstva i obrede koji su hiljadama godina ukazivali na Njega. Govorio im je o Otkupitelju i spasenju. O vječnom životu. Pokazivao je savršenu poslušnost Stvoritelju i ljude ohrabrivao na nju. Pokazivao je šta savršena poslušnost omogućava običnom čovjeku.

Hranio je gladne, liječio je bolesne, vaskrsavao mrtve. Brojno mnoštvo je dolazilo Njemu. Smučilo mi se od toga. Sve ono što sam vjekovima gradio polako je počelo da se raspada. Pomoću fariseja i književnika pokušavao sam da ga prevarim na razne načine. Postavljao sam mu na stotine zamki. Pokušao sam da ga prikažem kao Onoga koji podiže narod protiv vlasti, kao Onoga koji huli na Stvoritelja, pokušao sam da mu potkopam autoritet dovodeći u pitanje Njegovu vlast, predstavljao sam ga kao Onoga koji radi protiv obreda i običaja, kao Onoga koji želi da sruši hram. Naveo sam ga da plaća hramski porez kako bih ga obezvrijedio jer su proroci bili oslobođeni od toga. Najviše od svega sam nastojao da ga obeshrabrim kako ne bi nastavio do kraja sa svojom službom. A nema većeg obeshrabrenja od toga kada vidiš da ono što radiš uvijek biva pogrešno protumačeno i obezvređeno. Uspio sam da većina Njegovih čudesa bude protumačena kao moje djelo.

Toliko sam uspio da zaslepim ljude da su, zbog predrasuda o Mesiji koje sam im nametnuo, obezvrijedili sve što je On radio. Ljudi su ipak istraživali da li je On Mesija, ali ovo što je činio nikako nisu mogli da uklope u ono što su očekivali. Oni su očekivali oslobođenje od Rimljana, a On im je nudio oslobođenje od grijeha. Oni su očekivali da će da caruju svim narodima, a On im je nudio Nebesko Carstvo. Mesija je trebalo da se pojavio u Vitlejemu, a oni su mislili da se pojavio u Nazaretu. Oni su očekivali cara, a dobili su slugu. Sva proročanstva koja su govorila o Njegovom prvom dolasku uspio sam u umovima ljudi potpuno da zamračim njihovim težnjama i željama da se oslobode Rimljana. Proročanstva o Njegovom drugom dolasku oni su primenjivali na prvi dolazak. Ponosio sam se svojim uspjehom. Razočarenje u ljudima je raslo. Bilo je vrijeme da djelujem posredstvom svog čovjeka – Jude.

Odlomak iz knjige “Ispovijest palog anđela”

Comments are closed.