No comments yet

Pet stvari koje treba da znamo o molitvi

Moliti se ne znači razgovarati sa zidom

Kada se molimo mi komuniciramo sa stvarnom osobom. Razgovaramo sa Nekim koji čuje i razumije nas. Bog osjeća radost, uzbuđenje ili tugu koje mi nosimo u tom trenutku. On zna da postoji vrijeme kada mi ne znamo šta da kažemo. To je u redu. Možemo i da se odmorimo u Njemu, da se molimo ne govoreći ništa. Osim toga, pravi prijatelji mogu biti zajedno ne govoreći ništa.

Molitva je važna kao i disanje

Neko je jednom rekao, “Molitva je neophodna za duhovni život kao što je disanje neophodno za tjelesni život”. Nemoguće je biti autentičan hrišćanin a ne biti molitveni hrišćanin. Za svaku uspješnu vezu neophodno je da postoji komunikacija. Zamislite da imate posebne prijatelje i da ne želite da razgovarate sa njima – prijateljstvo i odnos će se pokvariti. Zašto bismo imali drugorazredni odnos sa Bogom?

Bog je dostupan – naše je vrijeme i mjesto

Čak i ako Mu se ne sviđa gdje se nalazimo ili šta radimo, On je i dalje dostupan i nikada ne “zatvara radnju”. Otvoren je 24 časa na dan, sedam dana u nedjelji. Možete se moliti bilo kada i bilo gdje.

 Poštuj Božju mudrost

Odgovori na molitvu zavise od Božje a ne naše mudrosti u pogledu vremena i načina. Ne treba da očekujemo da nam Bog odgovori na baš onakav način na koji mi želimo. Kada smo bili djeca bilo je trenutaka kada bi nam roditelji rekli da ne možemo dobiti ono što želimo. Dobar roditelj zna da postoji vrijeme kada treba reći ne! I Bog, kao najbolji Roditelj, ponekad će reći ne! Ili ne još! Bog je mnogo mudriji nego mi. Dozvolimo mu da nam odgovori na način koji On smatra najboljim. I zapamtimo, Njegov najveći interes je naše spasenje – to je Njegov najviši prioritet.

Molitva dovodi do promjene

Molitva donosi promjenu u nama i našem životu. Osjetićemo mir kada vodimo dosljedan molitveni život. Počećemo da sagledavamo dimenzije izvan sadašnjeg i ovdašnjeg jer se povezujemo sa Vječnim. Konačni cilj molitvenog života je da ga razvijemo do nivoa izvan vremena koje odvajamo za molitvu, tako da izgleda kao neprekidna komunikacija u koju ulazimo tokom dana. To sigurno donosi promjene.

 

Ali šta da radimo kada ne osjećamo da smo sasvim u vezi sa Bogom?
Uvijek ćemo biti u problemima ukoliko se oslanjamo na osjećanja kao na test sopstvenog duhovnog života.

 

Bog djeluje dalekosežnije od osjećanja. Ukoliko bi osjećanja bila test, postoje trenuci u kojima osjećamo da smo kilometrima udaljeni od Boga. U nekim drugim trenucima osjećamo da smo blizu. Na njih se ne treba oslanjati jer su osjećanja promjenljiva. Moramo djelovati u skladu sa znanjem koje posjedujemo a znanje treba da se temelji na Njegovim otkrivenim obećanjima koja su sigurna.
  • Mi znamo da bi Bog “prevrnuo i nebo i zemlju” da bi nas spasio i darovao nam Hrista.
  • Znamo da je On obećao da će biti uz nas, čak i u dolini sjena smrtnoga.
  • Znamo da je stalno uz nas, da nas čuje i odgovara na molitve. Rimljanima 8, 27-39 nam kaže da ne postoji ništa što bi se moglo prepriječiti između nas i Božje ljubavi otkrivene u Hristu.

Naša osjećanja mogu da variraju gore – dolje, ali Bog je nepromjenljiv. Vjerujmo Mu.

Post a comment

You must be logged in to post a comment.