Comments are off for this post

Prijatelj grešnika

“Sin čovječji došao je; on jede i pije. A vi kažete: Gle izjelice i pijanice, prijatelja carinicima i grješnicima!” (Luka 7,34)

Naziv “prijatelj grešnika” svakako nije upotrijebljen sa namjerom da Isus bude pohvaljen! Vjerski su kritičari njime osudili Isusa zato što se družio sa odbačenim slojevima koje su sa omalovažavanjem zvali ” carinicima i grješnicima”. Hristovi kritičari nisu imali pojma kako su veliku pohvalu izrekli o Njemu.

Zaista, Isus je Prijatelj grješnika. Upravo zbog toga je došao na našu planetu u liku gješnog čovjeka (Galaćanima 4,4). Došao je “da potraži i spasi, što je bilo izgubljeno.” (Luka 19,10). Da bi ispunio svoje poslanje otkupljenja, Isus se družio sa svim ljudima bez obzira na rasu, vjersko uvjerenje ili položaj u društvu. Postajući prijatelj grešnicima donosio im je nadu, oproštenje i budio njihovo osjećanje vrijednosti.

Svoje otkupiteljsko prijateljstvo Hrist je najočiglednije prikazao u slučajevima triju poznatih osoba kojima je služio. Bili su to Zahej, bogati, nemilosrdni starješina carinika (Luka 19,2), žena uhvaćena u preljubi (Jovan 8,3) i Marija Magdalena, žena na lošem glasu (Luka 8,2). Mada su ljudi ove tri osobe žestoko napadali i prezirali kao grešnike, Hrist se sa njima sprijateljio i oprostio im. Pružajući im ruku otkupiteljskog prijateljstva, On je čudesno promijenio njihov život.

Svaki pojedinac koji je doživio Isusovu spasonosnu milost može potvrditi činjenicu da je Isus Prijatelj Grešnika. Pavle nas podsjeća da “nema pravedna ni jednoga” (Rimljanima 3,10). A onda dolazi najdublja od svih istina: “Hrist, kad smo bili još grešnici, umrije za nas.” (Rimljanima 5,8). Naglasak je na riječi kad. Hrist je ostavio svoj uzvišeni prijestoda bi mogao postati Prijatelj Grešnika. Umro je za spasenje svijeta.

Kakvog prijatelja imamo u Isusu!

George W. Brown

Comments are closed.