Comments are off for this post

Ples pčela

Kada pčela pronađe izvor nektara i polena, vraća se u pčelinjak sa novostima. Kako ona “govori” drugim pčelama gdje se može naći cvijeće?

Naučnici su otkrili da pčela, da bi saopštila informacije drugim pčelama, izvodi naročit ples u kojem “mrda” svojim stomakom! Ona se preko lica saća kreće tako da obrazuje sliku broja osam. Zapanjujuća stvar je u tome da uglovi plesa na vertikalnom saću predstavljaju horizontalan smjer izvora hrane u odnosu na pravac sunca.

Nije loše za jedno tako malo biće, zar ne?! Ima još.

Broj plesova po minuti ukazuje na udaljenost polja. Iznenađujuće je, međutim, da je taj broj u obrnutoj srazmjeri sa rastojanjem: što je polje udaljenije, manji je broj “mrdanja”. Na primjer, ako pčela izvede 10 ciklusa u 15 sekundi, polje sa cvijećem je udaljeno 100 metara. Ako se pčela sporije kreće, npr. 2 ciklusa u 15 sekundi, cvijeće je udaljeno oko 6 km. Otkriveno je da ovaj odnos prema rastojanju nije linearan – već logaritamski!

Kako pčela nauči da poveže ugao Sunca sa plesom?

Neki naučnici su sumnjali da pčela ima sposobnost tako precizne orijentacije u prostoru. Onda su počeli da proučavaju ples – i da sami na osnovu informacija pronalaze cvijeće. Jednom kada su “provalili šifru”, svaki put su bili u stanju da pronađu polje sa cvijećem!

Jedan naučnik je otišao tako daleko da je nabrojao aparate koji bi nam bili neophodni da bismo se opremili kao ovo malo biće. Pčela u svom tijelu posjeduje sistem za navigaciju i navođenje, posjeduje unutrašnji sat, senzor na principu polarizovane svjetlosti, kompjuter za izračunavanje ugla sunca, instrument za mjerenje prave vertikale, indikator pravca i brzine vjetra, trigonometrijski računar i tabele, indikator brzine kretanja u odnosu na zemlju…

Ne samo da pčele zavise od biljaka i cvijeća, mnoge biljke i životinje ne bi postojale bez pčela koje prenose polen. A te biljke su glavni izvor hrane za čovjeka. Zato možemo da kažemo da je oprema pčela važna i za život čovjeka.

Naravno, ta brojna sofisticirana oprema ugrađena u tijelo pčele, postojala je i dok su mikročipovi još bili daleka budućnost. Činjenica da se sva ta oprema nalazi u majušnom pčelinjem mozgu ukazuje na to da je Neko prije nas poznavao tu tehnologiju.

Džek Parks (Jack Parks)

 

Izvor: http://znakoviporedputa.com/evolucija-ili-stvaranje/133-ples-pcela

Comments are closed.