Comments are off for this post

Može li moralnost da zamijeni pravednost?

Bog nije protiv moralnosti! On ne ukorava Laodikejce u Otkrivenju 3 zbog njihove moralnosti. On ih ukorava zato što pokušavaju da pravednost zamijene moralnošću. Možda niste protiv plastičnih grozdova! Možda ćete ih smatrati vrlo privlačnim u nekom aranžmanu u sredini stola. Postoji mjesto za plastično voće, i neke imitacije na tržištu izgledaju sasvim ubjedljivo. Ali kad neko doda plastično grožđe u voćnu salatu, budite sigurni da će vam ono djelovati razočaravajuće i neukusno. Ne postoji zamjena za stvarni plod.

Bog nije protiv moralnosti! Ako živite moralnim životom, nećete završiti u zatvoru. Uštedićete sebi mnogo muka! Bolji ćete biti u poslu. Poboljšaće se vaš ugled i položaj u društvenoj zajednici. Oni oko vas neće trpeti posledice vašeg nemoralnog ponašanja. Moralnost ima neke stvarne prednosti, i tu nema spora. Međutim, Božji ukor Laodikejskoj crkvi zasniva se na premisi da moralnost nikada nije zamjena za pravednost.

„Mnogi koji sebe nazivaju hrišćanima samo su obični moralisti“ – Hristove očigledne pouke, str. 315 originala. Zapazite da se ovdje ne opisuju oni koji sami sebe nazivaju moralistima. Opisuju se oni koji sebe zovu hrišćanima, a nisu.U paraboli o čovjeku bez svadbenog ruha (odjeće – vidjeti Matej 22), zapažamo isti princip. Čovjek je mogao odlučiti da umjesto da ode na svadbu, ostane kod kuće gdje njegovo obično odijelo ne bi izazvalo nikakav komentar. Car ga je pozvao na svadbu, ali ga nije prisiljavao da svečanosti i prisustvuje. Čovjekov problem ogledao se u tome što je on odjeću koju je car obezbijedio pokušao da zamijeni sopstvenom, a da ipak uspije da uđe na svadbenu gozbu.

Ljudi u Hristovim danima usavršili su vrstu religije zasnovanu jedino na moralnosti. Farisej koji se molio stojeći u hramu bio je žrtva
moralnosti kao zamjene za pravednost. On je hodao sopstvenim moralnim putem. Recitovao je Bogu listu djela koje je smatrao dobrom preporukom za nebo. Njegova sigurnost bila je utemeljena na činjenici da on nije činio ono što je činio skupljač poreza. Bilo mu je bitno jedi-no ponašanje. I on je ponovo dokazao bezuspješnost moralnosti da vas učini pravednim; ona vas samo može lišiti istinske pravednosti.

Bog nije protiv moralnosti! Čitajte o tome u knjizi Put Hristu, str. 18 originala. „Obrazovanje, kultura, vježbanje volje, ljudski napor imaju svoju oblast djelovanja, ali su ovdje nemoćni. Oni mogu proizvesti spoljnu ispravnost u ponašanju, ali ne mogu da promijene srce.“Ne bi trebalo da odbacujemo moralnost, ali je neophodno da je ispravno razumijemo. Moralnost je rezultat (posledica) pravednosti. Ona nije njen uzrok. Ona nikada nije uzrok. Istinski hrišćanin biće i moralna osoba. U potrazi za istinskom pravednošću, ne treba nikada da se bojimo da će moralnost ostati po strani. Mogućno je posjedovati samo spoljašnju dobrotu, ali nikada nije mogućno imati samo unutrašnju dobrotu. Kad je srce promijenjeno, neizbježna posledica biće i promjena ponašanja. Pravednost će vas uvijek učiniti moralnim. „Ako ostanemo u Hristu, ako Božja ljubav prebiva u nama, naša osjećanja, naše misli, naši ciljevi, naša djela biće u skladu sa Božjom voljom izraženom u propisima Njegovog svetog Zakona“ – Put Hristu, str. 61.

Bog nije protiv moralnosti! Ali On nas upozorava da ne prihvatamo moralnost kao zamijenu za pravednost. On nas poziva da umjesto toga prihvatimo Hristovu pravednost, koja se besplatno daje svima koji preko Njega dolaze Bogu.

Izvor: “Upoznajmo Boga- 95 teza o opravdanju vjerom”, Morisa Vendena

Comments are closed.