Comments are off for this post

Kakav otac takav sin?

Posljednjih nekoliko desetina godina sociolozi provode istraživanja s ciljem razumijevanja razloga zbog kojih se mlade osobe upuštaju u dobrovoljne (ne prisilne) spolne odnose, stoga što su spolni odnosi među mladima često impulzivni i neplanirani, pa tako mogu dovesti do neplanirane trudnoće i obolijevanja od spolno prenosivih bolesti. Rezultati istraživanja pokazuju kako su razlozi zbog kojih se mlade osobe upuštaju u rizično spolno ponašanje, između ostalog, i odsutnost roditelja iz doma, život s jednim roditeljem, roditeljska zloupotreba opojnih
sredstava, siromaštvo, izostanak roditeljskog nadgledanja djece i loša komunikacija među roditeljima. Važno je razumjeti ulogu oba roditelja, kada je riječ o odlukama koje donose njihova djeca, budući da podaci pokazuju kako je polovina srednjoškolske mladeži spolno iskusna.
Međutim, u žarištu naučnog proučavanja većinom se nalazila majka, a očeva uloga u oblikovanju spolnog ponašanja adolescenata nije zaokupljala dovoljno pažnje.

Razgovor s ocem

U stručnoj literaturi je 2012. godine izašao izvještaj o uticaju očeva na rizično spolno ponašanje adolescenata.*
Najdosljedniji nalaz u svim razmatranim člancima bila je značajna povezanost između komunikacije adolescenta s ocem i spolnog ponašanja, uključujući i spolnu apstinenciju.
Izvještaj je pokazo kako su dobri odnosi, uključujući visoki emocionalni kvalitet odnosa između oca i djeteta, te veću uključenost oca u život adolescenta, bili povezani sa smanjenim rizičnim spolnim ponašanjem adolescenata.
Ovi su nalazi u skladu s istraživanjem koje smo proveli prije gotovo jedne decenije na karipskom otoku Sveti Martin gdje smo srednjoškolce ispitivali o upotrebi droga, spolnim odnosima i ostalim rizičnim ponašanjima.
Tražili smo od učenika ocjenu kvaliteta odnosa s roditeljima, i s majkom i s ocem, izraženu u rasponu od vrlo lošeg do vrlo dobrog.
Pronašli smo da su učenici, koji su svoj odnos s ocem (mjerili smo isto tako i kvalitet odnosa s majkom) ocijenili „vrlo dobrim“,
te izjavili kako su očevi s njima razgovarali o spolnosti, imali vrlo nizak postotak stupanja u spolne odnose tokom srednje škole.
Drugim riječima, dobar odnos s ocem, uz razgovor o spolnosti, bio je vrlo učinkovit.

Roditeljsko znanje

Iz sveukupnih rezultata moglo se zaključiti kako je umjerena roditeljska strogost povezana s odgađanjem spolne aktivnosti. Međutim, i popustljiv i prestrog roditeljski nadzor bio je povezan s ranijim stupanjem u spolne odnose.
Smanjeno rizično spolno ponašanje povezano je i s roditeljskim nadzorom pri kojemu su tinejdžeri svjesni nadgledanja. To znači biti u mogućnosti potvrdno odgovoriti na pitanja: ‘Znate li gdje su vam djeca?’ i ‘Znaju li vaša djeca da vi znate gdje se ona nalaze?’
Još jedno važno područje, kada su u pitanju djeca u tinejdžerskoj dobi, jest svjesnost djeteta o tome da otac ne odobrava stupanje u spolne odnose u razdoblju odrastanja. Je li otac jasno izrazio svoje neodobravanje? Je li siguran da su djeca dobro razumjela poruku? Kada su ti
nejdžeri bili svjesni da njihov otac ne odobrava njihovo upuštanje u spolne odnose, manja je bila vjerovatnoća sticanja iskustva na području spolnih odnosa.
Autori proučavanja smatraju kako početni dokazi nagovještavaju da osobito očevi oblikuju spolno ponašanje svoje odrastajuće djece.
Predlažemo nekoliko načina na koje očevi mogu preuzeti vodeću ulogu u stvaranju strategija koje, poznato je, odgađaju spolnu aktivnost djece za vrijeme odrastanja (zamijetite kako i majka zadržava svoju životno važnu ulogu u svim ovim strategijama).

Porodični ručak

Istraživanja otkrivaju kako obitelji koje se sastaju tokom barem tri zajednička obroka sedmično, imaju djecu koja, među ostalim, postižu bolje ocjene u školi, manje puše duvanske cigarete, manje piju alkohol, manje su sklona upotrebi marihuane, te odgađaju upuštanje u spolne odnose.
Očevi mogu preuzeti ulogu vođenja tako da budu na čelu stola tokom ovih zajedničkih obroka. To ne mora biti uvijek, no trebalo bi zauzimati značajan dio vremena. Očevi mogu voditi raspravu ili ispričati šalu tokom obroka, no treba izbjeći raspravu o svakodnevnim problemima. Umjesto toga usredsredite se na pozitivne teme. Tokom tog vremena bilo bi dobro ugasiti televiziju i pametne telefone, i uživati u razgovoru bez smetnji. Učinite te trenutke u danu takvima da ih djeca željno iščekuju.

Društveno koristan rad

Još jedno važno područje u sprečavanju tinejdžerske trudnoće jest koristan rad u društvenoj zajednici. Tinejdžeri koji se uključuju u djela pomaganja drugim ljudima smanjuju rizik da zatrudne ili pak dovedu nekoga u to stanje. Prema knjizi Best Practices in Teen Pregnancy Prevention Practitioner Handbook (Priručnik najboljih načina sprečavanja tinejdžerske trudnoće), jedan od deset „najboljih načina“ je u
stvari služenje ili pomaganje drugim ljudima. Ovo je područje na kojemu očevi, djedovi i ostale odrasle osobe u porodici, u koje imamo povjerenja, mogu odigrati vrlo važnu ulogu.
Razmotrite mogućnost da zajedno s djecom odete počistiti lišće u dvorištu starijih ljudi koji su invalidi ili iz nekog drugog razloga ne mogu više raditi takav fizički posao. Može se dogoditi da vas, dok skupljate lišće zajedno sa sinom ili kćeri, komšija pozove i upita što vas je navelo na pomaganje. Ako odgovorite da je razlog sprečavanje tinejdžerske trudnoće, vjerojatno ćete izazvati buru smijeha. No, činjenica je kako je razlog vaše aktivnosti upravo to. Mladež koja je aktivna u društveno korisnom radu postiže bolje rezultate u školi, što je isto tako povezano s
ovim problemom.

Elektronički uređaji

Uprkos razumijevanju učinkovitosti razgovora, ipak nam može biti teško odlučiti o pravom trenutku razgovora s tinejdžerom o osjetljivoj tematici spolnog ponašanja, osobito ako otac i dijete u tinejdžerskoj dobi uopšte malo razgovaraju. Još je gore što je pojava elektroničkih uređaja skratila i tako ograničeno vrijeme koje očevi imaju za razgovor sa svojom djecom.

Mnogi od nas su za vrijeme posjeta restoranu primijetili porodice u kojima su djeca posvećivala pažnju elektroničnim uređajima, dok je komunikacija s roditeljima bila vrlo mala ili nikakva? No taj se prizor može vidjeti i drugdje. I kod kuće djeca često provode duga vremenska razdoblja za računalima, mobilnim telefonima, tabletima i ostalim elektroničkim napravama ili pak u gledanju televizijskih programa. Sve nam
to može uskratiti prilike za razgovor.
Jedan od načina na koji se možemo pozabaviti ovim problemom jest uvođenje nekih temeljnih pravila koja se tiču mobilnog telefona. Primjerice, za vrijeme obroka i zajedničke vožnje u automobilu svi gase svoje mobilne telefone. Nabavite malu košaricu u koju će svi koji putuju staviti svoj mobilni. Ovo može postati redovna navika. Roditelji od ovoga mogu stvoriti nešto zanimljivo tako što će prazne košarice nositi u restorane i tamo u njih staviti sve mobilne uređaje, te vjerovatno izazvati pitanja kod ostalih roditelja. Možete uvesti pravilo o upotrebi mobilnih uređaja u kući samo u određene sate, dok ostalo vrijeme trebaju biti isključeni.
Ne dopustite da zbog elektroničnih naprava zanemarite razgovor s tinejdžerima. Ima puno toga što je potrebno učiniti kako bismo svojoj djeci tokom odrastanja pomogli u usmjeravanju, te u izbjegavanju rizičnih ponašanja, uključujući tu i stupanje u spolne odnose.
Potrebno je započeti s dobrim odnosom, punim povjerenja, te u taj proces uključiti vrlo jasnu komunikaciju pri kojoj treba jednoznačno izreći
svoja očekivanja. Provodite vrijeme sa svojom djecom, uključite se u zajedničke aktivnosti pomaganja drugim ljudima.
Ove preporuke su namijenjene očevima, no važne su isto tako i za majke, te ostale odrasle osobe u dječjem okruženju.

Strategije za sprečavanje rizičnog ponašanja kod djece:
-Imajte otvorenu komunikacijsku vezu s vlastitom djecom. Nemojte se plašiti s njima razgovarati o spolnim odnosima.
-Uključite se u život svoje djece.
-Nađite ravnotežu strogosti prema svojoj djeci.
-Trebate znati gdje su vam djeca i dati im do znanja kako to znate.
-Osigurajte da vaša djeca budu svjesna kako ne odobravate njihovo upuštanje u spolne odnose tokom razdoblja odrastanja.

Gary Hopkins & Daniel Handysides

Comments are closed.