Comments are off for this post

Jovova tajna

Nećemo gledati na događaje iz Jovovog života samo kao na pouku iz istorije. Oni mogu da nas nauče važnim istinama o tome zašto sve postaje mnogo gore kad više tražimo Boga. Želio bih da izrazim svoje mišljenje da se Jovovo iskustvo zbiva, prije ili kasnije, u životu svakog čovjeka koji traži Boga. Možete da doživite Jovovo iskustvo, prvi ieo, drugi deo ili deseti dio. To se odvija otprilike ovako: sotona zna da sve što treba da uradi da bi nas zadržao u svojim redovima jeste da nas drži podalje od naše lične zajednice sa Bogom. On ne brine toliko o tome na šta nas navodi da činimo ili da ne činimo. Često se ne naslađuje toliko zlom koje činimo, koliko time što činimo pravdu i dobro svojom sopstvenom silom. Sotona očigledno svojevoljno bira i neke ljude ostavlja na prijestolu, dok druge gura u blato. Čovjek može biti izgubljen dičeći se svojim uspjesima, ako su ti uspjesi postignuti njegovom sopstvenom snagom, u odvojenosti od Isusa, isto kao što može biti izgubljen valjajući se u blatu svojih pogrešaka.

Tako se sotona vjerovatno uopšte ne brine ako nas je naveo da učinimo ili ne učinimo neka zla djela. Ono zbog čega on postaje nervozan jeste da li je neko ili nije u stvarnom prijateljstvu i zajednici sa Bogom. Njega strašno muči kada vidi da se neko zanima za iskustvo spasenja vjerom, jer tada zna da će ga to poraziti na duže staze.Tako, kada počinjemo da se usmjeravamo ka upoznavanju Boga, đavo saziva svoj Komitet za razne načine i sredstva da se to usmjerenje ne ostvari u vašem i u mom životu. U isto vrijeme podiže svoju pesnicu prema Bogu i iznosi istu optužbu koju je iznosio protiv Jova.

Sotona kaže Bogu: »Vidiš li ovog čovjeka? Razlozi zbog kojih te traži su sebični; želi da stigne na nebo; želi da preboli svoje rane; želi da dobije mir o kome je čuo druge hrišćane kako govore; želi da mu problemi budu riješeni i molitve uslišene; ne traži te on zato što te voli, već zbog onoga što može da dobije od tebe.«Zatim govori svojim demonima da dođu k nama i osipa paljbu iz svih svojih oružja.

Govorim iz ličnog iskustva, jer treba biti lopov da bi poznavao lopova! Kada sam po prvi put počeo da tražim stvarno iskustvo sa Bogom, sve se srušilo. Govorim o problemima — fizičkim problemima, finansijskim problemima, porodičnim problemima. I ne samo to, đavo lično dolazi sa svakim kušanjem kojim može da nas pripremi i navede da padnemo i pogriješimo, a ponekad i da živimo gorim životom nego ranije. I uprkos činjenici da tražimo Boga, provodeći vrijeme sa Njegovom riječi i na koljenima, sve se ruši. Znate li šta sam uradio prvi put kada se to dogodilo? Na kraju toga dana rekao sam: »E, ovo nije uspjelo!« Odlučio sam da sledeće jutro prespavam. Pogodite šta se tada dogodilo. Imao sam lijep dan! Sve je išlo glatko. Nisam čak ni »griješio«. Na kraju tog dana čestitao sam sebi na odličnom životu koga sam proživio toga dana. A đavo se vratio u svoj Komitet za razne načine i sredstva i svi su se smijejali na toj sednici! Strategija im je upalila. Jednom mi je jedan student rekao: »Prestao sam da budem hrišćanin prije dve nedelje i otada nisam sagriješio!« Često primjećujemo da u trenutku kada odbacimo svoju zajednicu sa Hristom, stvari naizgled krenu na bolje. Kao da problemi nestaju. E, sad, na toj tačci ćete pomisliti da će đavo biti dovoljno pametan da vas ostavi na miru. Međutim, kao grešnik broj jedan u svemiru, sotona ima značajan nedostatak samokontrole. Tako me nekoliko nedelja ostavlja na miru i ja sam njegov, jer ne tražim Boga, ne molim se, ne čitam Riječ Božju. Ali tada dolazi k meni ponovo — ovoga puta iz čiste zabave. Nije bio zadovoljan samo time da vidi nekoga u izgubljenosti; želio bi da ga svali u blato. Tako, kada dođe poslije nedelju ili dvije i donese još više nevolja, primoran sam da pođem na svoja koljena. Jeste li nekad to doživjeli? Mi kažemo: »Mislim da mi ipak treba ovo iskustvo sa Bogom.« I onda ponovo počinjemo da tražimo Boga. Tada đavo stvarno postaje nervozan. Još više se uznemiri i žali se svojim demonima: »Šta je sa našim djelovanjem?« I oni ponovo dolaze k nama sa svim što imaju. Da je đavo dovoljno pametan, on bi neke od nas ostavio na miru i odavno nas imao. Ali on ne prestaje da nas napada sve dok za stalno ne budemo otjerani k Bogu. Bog može neke od đavolovih manevara da preobrazi da djeluju Njemu na slavu, zar ne?

Teško mi je da priznam koliko puta sam prošao kroz ovaj mučan proces, sve dok mi jednoga dana nije sinulo šta se događa. Bila je to Priča o Jovu, drugi dio. A koja je bila Jovova tajna? Kad je Jov dokazao pred svemirom i pred protivničkim silama u velikoj borbi između Hrista i Sotone da Bogu ne služi iz sebičnih razloga, već zato što Ga voli, Bog je mogao da nastupi sa svojim blagoslovima i natjera đavola da pobjegne. I na kraju, Jovovi blagoslovi su bili udvostručeni. Kako djeluje Jov, dio drugi? Kad đavo iznese svoju optužbu da su naši motivi u traženju Boga sebični, Bog mora da dopusti đavolu da pokuša da dokaže svoju tvrdnju dok se naši motivi ne otkriju pred nama samima, pred đavolom i pred čitavim svemirom. Bog je uvijek bio častan i pošten, čak i u svojim postupcima prema đavolu. Uskoro će doći vrijeme kada će se svako koljeno saviti i svaki jezik priznati da je Bog uvijek bio besprekoran, častan, pošten i pravedan. (vidi: Filibljanima 2,10.11) I sam sotona će pasti na koljena i priznati da Bog nikad nije prekoračio svoja ovlašćenja.

U redu, tako ja počinjem da tražim Boga, i sotona kaže: »On te traži samo zbog sebičnih razloga. A ja sam izbačen sa neba zbog sebičnosti. Ne možeš više da mu pomažeš.« Bog je satjeran uza zid. Jedini koji mogu da dokažu da li je Bog ili đavo u pravu smo vi i ja. Šta se dogodilo na kraju prvog dana kada je sve krenulo naopako i kad sam ja rekao: »E, ovo nije uspjelo« i kada sam prespavao sledeće jutro? Kojoj sam strani dao svoj glas? Dokazao sam da je đavo bio u pravu. Kada stvari nisu išle onako kako sam planirao, zaboravio sam da tražim Boga i sotona je bio potpuno u pravu u mom slučaju. Kada mi je konačno sinulo šta se zbiva, shvatio sam da mu je Bog dopustio da me kinji. Shvatio sam da su moji motivi zbog kojih sam služio Bogu bili pogrešni. Ali, ja ne mogu sam promijeniti svoje motive. Sebično srce ne može da promijeni samo sebe. Postoji samo jedno mjesto na kome motivi mogu da se promijene, a to je kod Isusovih nogu.

Tako, kad uvidimo u čemu je stvar, mi padamo na koljena i kažemo: »Molim te, Bože! Shvatam svoj problem. Hoćeš li mi dati svoju milost da promijeni moje motive, tako da počnem da Te tražim zbog Tebe, a ne zbog sebe?« Zar ne biste željeli da tražite Boga zbog Njega, umjesto zbog sebe? Zar ne biste željeli da budete u stanju da tražite Boga odgovarajući na Njegovu ljubav, zbog onoga što je Isus već učinio za nas na krstu? Zar ne biste željeli da stalno tražite prijateljstvo i zajednicu sa Nebom bez obzira na sve što se zbiva u vašem životu, bilo dobro ili zlo? Kada tako činite, počinjete da doživljavate ostatak priče o Jovu koja se sada ostvaruje u vašem životu.Jednog dana vidite kako Bog dolazi đavolu i kaže: »Kako idu stvari?« (Oprostite mi, molim vas, što stavljam riječi u Božja usta.) Đavo kaže: »Nudim mu sve što imam.«A Bog kaže: »Znam, posmatram ja to. Ali, on ipak traži zajednicu sa Nebom, zar ne?« Đavo počinje da se vrpolji.A Bog kaže: »Može li biti da Me ovaj čovjek traži zbog onoga što je Moj Sin učinio? Može li biti da Me on traži iz ljubavi, a ne iz sebičnih razloga?« I tada đavo nestaje u daljini. Nema šta više da kaže. Božja je tvrdnja bila da ga Jov voli i da mu je zbog toga vjeran. I Jov je dokazao da je Bog bio u pravu. Prednost mi je da danas ponovo dokažem da je Bog bio u pravu. Bog nam pomaže da Ga tražimo zato što Ga volimo i da Mu predamo svoje sebične motive. Jedino tada Bog može doći sa svim blagoslovima i sa silom sa neba koju čezne da nam donese.

Izvor: Odlomak iz knjige “Upoznajmo Boga”, Morisa Vendena

Comments are closed.