Comments are off for this post

Dolazak Otkupitelja

Sve je bilo spremno. Sada je Otkupitelj mogao da se pojavi. Od proroka Danila sam saznao godinu Otkupiteljovog dolaska. Od Isaije sam saznao da će da dođe kao novorođenče i da će ga roditi djevica. Od Miheja sam saznao gde će to da bude. Pažljivo proučavajući jevrejske obrede, znao sam i u kojem mjesecu će to da se dogodi. Otkupitelj je trebalo da dođe za godinu dana. Počeo sam da tražim koju bi to mladu djevojku Stvoritelj mogao da odabere da nosi Njegovog Sina. U okolini Vitlejema nije bilo takve djevojke. Sve sam ih u većoj ili manjoj mjeri udaljio od Stvoritelja.

Postojala je djevojka na drugom kraju Izraela koja je bila posebno vjerna Stvoritelju. Shvatio sam da će Stvoritelj na neki način baš nju da dovede do Vitlejema gde će roditi Sina. Namjeravao sam svim silama da tu devojku učinim nedostojnom i tako da spriječim Stvoritelja da ostvari Svoj plan. Nisam uspijevao. Ubrzo joj je stigla objava da je ona izabrana. Objavljeno joj je da će da nosi Stvoriteljevog Sina. Pošto je bila upravo udana, morao sam njenog muža da učinim sredstvom kojim ću da spriječim Stvoriteljeve namjere. Nadahnjivao sam ga ljubomorom, poniženjem, bijesom. Podsticao sam ga da je javno kamenuje, ali i on je bio veoma blizak sa Stvoriteljem i od svega što sam pokušao, uspio sam samo da ga nagovorim da je napusti. Ali Stvoritelj se umiješao i u snu mu je objasnio o čemu je riječ.

Nekoliko mjeseci kasnije, Stvoritelj, koji je uzeo pravo da određuje vladare na mojoj planeti, podstakao je cezara da sprovede popis stanovništva. Na taj način je Josifa i Mariju doveo u Vitlejem. Računao sam da ne bi bilo loše kada bi se dijete rodilo u nehigijenskim uslovima i kada bi zbog toga, kao i mnoga druga djeca, umrlo od bolesti. Trebalo je samo da im se zatvore sva vrata u prenoćištima. Uspio sam. Svi su ih odbili, mada je većina imala mjesta. Bilo mi je zabranjeno da priđem štali gde su na kraju završili. Da se Sin rodio saznao sam gledajući veliko mnoštvo anđela koji su se za ovu priliku pokazali ljudima pjevajući himnu Sinu.

Anđeli su, u isto vrijeme, bili veoma ožalošćeni jer narod, uz sva proročanstva koja je do tada dobijao, nije imao pojma šta je te večeri trebalo da se dogodi i šta se dogodilo. Značenje proročanstava sam tačno protumačio jedino ja. U isto vrijeme sam ljudima davao sugestije da ih pogrešno tumače i da tako ostanu potpuno nespremni za Otkupiteljov dolazak. Anđeli su to tada objavili samo pastirima. I oni su bili jedini posjetioci te noći koji su bili u štali. Niko drugi. Pastiri su brzo otišli među ljude i počeli da im govore o događajima te noći. To je bila prva prilika da provjerim da li sam narod dovoljno pripremio da odbace sve što budu čuli o Otkupitelju.

Naravno. Mada su poslušali neuke pastire, ipak je prevagnulo ono što su im govorili njihovi fariseji i književnici koje sam poučio kako da tumače proročanstva. Mesija treba da dođe da ih oslobodi od Rimljana, a novorođenče to ne može da učini i, stoga, to nije taj Mesija. Narod je nastavio da živi kao i do tada. Ništa se nije promijenilo. Josif i Marija su se nastanili u Vitlejemu. I ostali u njemu. Dijete je, po obrednom zakonu, doneseno u hram na posvećenje. Saznao sam da su neki astronomi i učeni ljudi sa Istoka vidjeli ono mnoštvo anđela koje je pjevalo na nebu i da su pomislili kako se radi o zvijezdi. Uz pomoć jevrejskih spisa, koje su imali još od vremena jevrejskog ropstva, počeli su da proučavaju šta bi ta zvijezda značila. Nastojao sam da im sakrijem značenje proročanstva. Nisam uspio. Postigao sam samo to da ga nisu otkrili odmah. Nekoliko mjeseci kasnije su pronašli odgovor na svoje pitanje i zaključili da je to zvijezda koja najavljuje dolazak izraelskog cara. Spremili su se i krenuli na put.

Deset meseci kasnije su stigli nadomak Izraela. Očekivali su da će svako sa lakoćom da ih uputi prema novorođenom caru. Ali zahvaljujući meni, niko nije ništa znao o tome. Odlučili su da pođu pravo u glavni grad tadašnjem caru, Irodu. Ni on o tome nije znao ništa, pa je poslao svoje ljude po književnike i sveštenike da mu razjasne pitanja mudraca. Oni su samo znali da Mesija treba da se pojavi u Vitlejemu. Irod je bio savršen za izvršenje mojih planova. Moje misli su postale njegove. Ispunio sam ga mislima da će ostati bez carstva. Tražio je da mu mudraci kažu gde su našli Mesiju kako bi i on otišao da ga vidi. Tek sada se mudracima na putu ukazala zvijezda koja ih je dovela do kuće u kojoj je bio Stvoriteljev Sin. Nakon što su ga darivali i odali mu počasti, Stvoritelj im je otkrio moje namjere i oni su u svoju zemlju otišli drugim putem. Nije bilo teško da nagovorim Iroda na drastičan postupak. Pošto je saznao da se Mesija rodio prije nešto više od godinu i po dana, nisam želio da rizikujem pa sam ga nagovorio da izda zapovijest da se sva djeca do dve godine ubiju. Stvoritelj se opet umiješao i rekao Josifu i Mariji da pobjegnu u Egipat. Cio pokolj je bio uzaludan. Nisam uspio. Ali biće prilika. U proteklih pet stotina godina sam sve pažljivo pripremio i Otkupitelj u ljudskom tijelu nije imao nikakvih izgleda. Dovoljan je bio jedan jedini, mali grijeh u bilo kom obliku. I onda bi ovaj svijet pripao meni. Nisam imao ni najmanju sumnju da ću konačno uspjeti.

Odlomak iz knjige “Ispovijest palog anđela”

Comments are closed.