Jednostavnost – metod uspjeha

Život je suviše svečana i sveta odgovornost, pa ipak je i među hrišćanskim vrlinama iz godine u godinu sve manje one srdačne jednostavnosti, koja spada među istaknute karakteristike Hristovih sledbenika. Za mnoge hrišćane ovoga vijeka vrijednost stvari mjeri se prema spoljašnjim vrijednostima, i mnogi od njih su zadovoljni samo prvim

Dalje

Na oltaru predanosti

Predanost pozivu znači pretvaranje svakodnevne dužnosti u djelo pobožnosti, obavljanje posla svim srcem, vjernost zadatku s punim zalaganjem, tačnošću i savjesnošću. Biblija nikada nije učila svoje čitaoce lenjosti ili zanemarivanju dužnosti. Njoj je strana svaka apstraktna pobožnost. Naprotiv! Posvećenost onome što je duhovno podrazumijeva živi interes za obavljanje kako malih

Dalje

Korisna uzdržljivost

Razvijanje uzdržljivosti kao jedne od osnovnih karakternih osobina vodi sigurnom uspjehu u hrišćanskom životu. Za lično, porodično i društveno blagostanje uzdržljivost je nezamjenljiva. U biblijskoj istoriji nalazimo primjere prave uzdržljivosti i lako otkrivamo koliko je tijesna veza između duhovnih i fizičkih moći. Biblijska uzdržljivost nije sama sebi cilj. Od svakog

Dalje

Heroj hrišćanskog zvanja

Vjekovi se obilježavaju herojima, a ličnosti herojstvom. Hrišćanski heroizam znači vladanje nad sobom prema načelima Božje Riječi. Heroji su oni mladi ljudi i žene koji umiju da vladaju sobom, čije su odluke čvrste i namjere nepokolebljive. Oni su neprekidno budni i traže Hristovo prisustvo u svakodnevnim dužnostima i poslovima. Svaki

Dalje

Samoodricanje – put slave

Prava sreća u ovom životu dolazi jedino kao rezultat samoodricanja. Pravo hrišćansko samoodricanje prolazi kao plug kroz nasleđene i steč ene osobine karaktera i mijenja sve okolnosti i prilike kroz koje prolazi. Samoodricanje nije peti točak u kolima života, nego uvođenje principa velikog učitelja Isusa Hrista u sve prilike i

Dalje

Na ispitu hrabrosti

Hrišćanski život je nešto više nego što se to obično misli. On se ne sastoji samo iz pitomosti i strpljenja, krotosti i ljubaznosti. Hrišćanin je uvijek spreman da blago odgovori na gnjevno pitanje, ali je isto tako spreman da se herojski odupre zlu. On mora da ima herojsku hrabrost da

Dalje

Josifova samokontrola

Samokontrola je potčinjavanje svoje volje Božjoj volji, život prema božanskim načelima, a ne prema oklonostima. Samokontrola je navika na red u svim životnim poslovima bez obzira na teškoće koje se javljaju. Ona znači prihvatanje Božje volje za obrazac ponašanja u svim situacijama, i Božje riječi kao pravila za svakodnevno vladanje.

Dalje