Poslednja nada

„Gospode! Ako hoćeš, možeš me očistiti.“ (Matej 8,2) U Palestini Hristovog vremena živio je veoma usamljen čovjek . Bio je istjeran iz grada , iz kuće , udaljen od prijatelja i svih koje je volio. Nije pored sebe imao nikoga. Predstavljao je prizor krajnje ljudske bijede onako prljav i unakažen.

Dalje

Smrt – što nakon nje?

Ispod prerijske zemlje, na malenom groblju blizu Rockhama u , američkoj saveznoj državi Južna Dakota, leže jedan pokraj drugoga dva lijesa. U jednome leži moj skromni i pobožni otac, koji je kao tinejdžer za vrijeme velike ekonomske krize orao njive udaljene tridesetak kilometara prema jugu. Pokraj njega počiva moja majka

Dalje

Vukov prevod Novog zavjeta

Vuk Stefanović Karadžić se rodio 6. ili 7. novembra 1787. godine u Tršiću, a umro je januara ili februara 1864. godine u Beču. Bio je član deset međunarodnih učenih društava i akademija nauka, počasni doktor nauka, počasni građanin Zagreba i Poreča, počasni član više univerziteta i instituta, i nosilac tri

Dalje

Reći “Volim te”, nije dovoljno

Život je pun očekivanih i neočekivanih promjena. Jedno od najturbulentnijih razdoblja u životu je tinejdžersko doba. Uz tjelesne promjene, tinejdžer doživljava burna emocionalna previranja slična erupcijama vulkana. U ponašanju tinejdžera česte su promjene s kojima se roditelji i drugi koji brinu o njemu teško nose. Neprilagođeno i neugodno ponašanje tinejdžera

Dalje

Hrišćanska vedrina

Biti hrišćanin znači biti sličan Hristu, i zato je od bitne važnosti da imamo tačnu predstavu o Hristovom karakteru, Hristovom životu i navikama. Ozbiljan hrišćanin treba da studira Hristove principe da bi mogao da ih reprodukuje. Svaki pravi hrišćanin može imati hrišćansku ozbiljnost i istovremeno biti vedrog duha i prijaznog

Dalje

Doslednost

Doslednost je odlučnost da idete pravcem koji ste izabrali bez obzira na okolnosti, tako da niko ne sumnja u vašu riješenost, energiju i gotovost na samoodricanje. Doslednost je izdržljivost u obeshrabrenju i nevoljama. Hrišćanska doslednost je revnost i odlučnost u uzdizanju Hristovog krsta pred cijelim svijetom. Hrišćanin ne može imati

Dalje

Rodjeni u smrti

Mlada je žena bila očajna tražeći pomoć u zemlji koja je bila uništena višegodišnjim ratom. Bio je Božić i ona je trebala roditi dijete koje je začela s jednim stranim vojnikom, a nije imala svoj dom. Niko nije bio spreman pomoći najprije zato što su svi zbog rata bili siromašni.

Dalje