Bol i patnja

“Na kraju krajeva”, pisao je Niče, “čovjek doživljava samo sebe.” Niče je u pravu. Kad žalimo sa žalosnima, kad plačemo sa onima koji plaču i patimo sa onima koji pate – mi doživljavamo jedino sopstvenu žalost, sopstveni plač i sopstvenu patnju – nikada tuđu.

Dalje

Nevolje – stvarnost hrišćanstva

Još je u starozavjetno vrijeme postojalo vjerovanje da su nevolje i patnje kazna i posljedica grijeha. Na primjer, u Ruti 1,13 čitamo da je Nojemina ostavši bez muža i sinova smatrala da se „ruka Gospodnja podigla na nju”. Ista izjava se nalazi i u Jovu 19,21, a stav Jovovih prijatelja

Dalje