Traganje za nadom

Živimo u svijetu neprekidnih promjena. Svakodnevni tehnološki napredak sam po sebi je jastan. Ekonomije procvjetaju i propadnu preko noći. Broj ljudi u svijetu povećava se svakog minuta. Rat je postao veoma prepoznatljiv dio večernjih vijesti. Pitate se

Dalje

Traganje za slobodom

Novac svakako već dugo koristimo. Ali ljudi ga nisu uvijek poveživali sa slobodom. Drevni narodi nisu bili otporni na ono sta se može kupiti novcem. A opet, izgleda da su čitave kulture tragale za slobodom na vrlo različite načine.

Dalje