Na oltaru predanosti

Predanost pozivu znači pretvaranje svakodnevne dužnosti u djelo pobožnosti, obavljanje posla svim srcem, vjernost zadatku s punim zalaganjem, tačnošću i savjesnošću. Biblija nikada nije učila svoje čitaoce lenjosti ili zanemarivanju dužnosti. Njoj je strana svaka apstraktna pobožnost. Naprotiv! Posvećenost onome što je duhovno podrazumijeva živi interes za obavljanje kako malih

Dalje

Korisna uzdržljivost

Razvijanje uzdržljivosti kao jedne od osnovnih karakternih osobina vodi sigurnom uspjehu u hrišćanskom životu. Za lično, porodično i društveno blagostanje uzdržljivost je nezamjenljiva. U biblijskoj istoriji nalazimo primjere prave uzdržljivosti i lako otkrivamo koliko je tijesna veza između duhovnih i fizičkih moći. Biblijska uzdržljivost nije sama sebi cilj. Od svakog

Dalje

Heroj hrišćanskog zvanja

Vjekovi se obilježavaju herojima, a ličnosti herojstvom. Hrišćanski heroizam znači vladanje nad sobom prema načelima Božje Riječi. Heroji su oni mladi ljudi i žene koji umiju da vladaju sobom, čije su odluke čvrste i namjere nepokolebljive. Oni su neprekidno budni i traže Hristovo prisustvo u svakodnevnim dužnostima i poslovima. Svaki

Dalje

Samoodricanje – put slave

Prava sreća u ovom životu dolazi jedino kao rezultat samoodricanja. Pravo hrišćansko samoodricanje prolazi kao plug kroz nasleđene i steč ene osobine karaktera i mijenja sve okolnosti i prilike kroz koje prolazi. Samoodricanje nije peti točak u kolima života, nego uvođenje principa velikog učitelja Isusa Hrista u sve prilike i

Dalje

Na ispitu hrabrosti

Hrišćanski život je nešto više nego što se to obično misli. On se ne sastoji samo iz pitomosti i strpljenja, krotosti i ljubaznosti. Hrišćanin je uvijek spreman da blago odgovori na gnjevno pitanje, ali je isto tako spreman da se herojski odupre zlu. On mora da ima herojsku hrabrost da

Dalje

Josifova samokontrola

Samokontrola je potčinjavanje svoje volje Božjoj volji, život prema božanskim načelima, a ne prema oklonostima. Samokontrola je navika na red u svim životnim poslovima bez obzira na teškoće koje se javljaju. Ona znači prihvatanje Božje volje za obrazac ponašanja u svim situacijama, i Božje riječi kao pravila za svakodnevno vladanje.

Dalje

Osnovni princip biblijskog vladanja

Jedan od najčešćih pridjeva kojim ljudi opisuju sebe ili svoja i tuđa djela jeste “veliki”. Tako je svima poznata Velika Britanija, Alaksandar Veliki, Sulejman Veličanstveni, pa onda velike pape, veliki državnici, veliki mislioci, naučnici, ljekari, vojskovođe i tako dalje. U ovom epitetu ogleda se prastari čovjekov pokušaj da uzdigne sebe

Dalje

Nagrađeno istraživanje

David je tražio Boga držeći ga poslušno za ruku da bi se održao na vrtoglavim visinama leteći prema zvijezdama u svome srcu. Svoje traženje Boga počeo je od ranog detinjstva na rodnim vitlejemskim brežuljcima. Sa njih je bio “visoko uz dignut” i postao “pomazanik Boga Jakovljeva, pjevač pjesama Izrailjevih”. 2.

Dalje

Metod istraživanja Biblije

Srce hrišćanske religije je sposobnost da mijenja ljude. Ona je srce Biblije i tajna njene sile. Kad bi ljudi njenu poruku unijeli u svoj život s jednostavnom vjerom, osjetili bi istu silu koja je od Valdenžana načinila heroje i od kanibala s Južnog mora pitome i gostoljubive stanodavce turistima. Otvorimo

Dalje