Šta nas to čini hrišćanima?

Ovo se dogodilo tokom prvih nekoliko sedmica u jednoj novoj parohiji. U toj crkvi cilj mi je bio da posjetim svaku porodicu i tako počnem sa upoznavanjem. No, lako je zaustaviti se samo na nekom beznačajnom razgovoru. „Nije li ono gore pored zavese slika tetka Mini?“„Jeste.“ Tako mi je sinula

Dalje

Vezivna moć seksa

Zašto roditelji treba da pomognu svojoj djeci da ne tumaraju kroz doba adolescencije, koje je puno seksualnog naboja? Nedavno je jedna majka dovela svoju četrnaestogodišnju ćerku u moju (Frida) ginekološku kliniku, pošto je upravo otkrila da je djevojčica bila seksualno aktivna. Proučavajući istoriju njene seksualne aktivnosti saznala sam da je

Dalje

Bože, baš sam dobar!

„I gle, neko pristupivši reče mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život vječni?“ Matej 19, 16. Evo pristalice bihejviorističke škole (čovjeka usredsređenog na ponašanje). Imao je i veliko društvo. U Jovanu, šestom poglavlju, čitamo da je cijela grupa došla i rekla: „Šta ćemo činiti da radimo

Dalje

Kako je Isus postupao sa onima koji su znali da su grešnici?

Da li je moguće da sveti ljudi griješe? Je li moguće da čovjek griješi i da zna da griješi i da još uvijek nastavlja da čini što ne treba, a da ipak bude hrišćanin? Kako Isus postupa prema svetima koji griješe? To je praktično pitanje, a odgovor na njega je

Dalje

Izborni sabor Jugoistočne evropske unije Hrišćanske adventističke crkve

Delegati na Izbornom saboru Jugoistočne evropske unije Hrišćanske adventističke crkve, održanom od 9. do 11. maja u Beogradu, izabrali su novo vođstvo Crkve u narednom petogodišnjem periodu. Dužnost predsednika Unije povjerena je pastoru Draganu Grujičiću, dužnost sekretara Unije pastoru Želimiru Staniću, a službu blagajnika Unije vršiće Jelena Pavlović. Delegati na

Dalje

Izliječenje uma i osjećanja

“On je onakav”, kaže Biblija za čovjeka, “kako u sebi misli.” Drugim riječima, ljudi koji gaje ogorčene misli i pokazuju ljutit stav prema svojim protivnicima, često postaju ogorčeni i ljutiti ljudi. Postaju zatočenici sopstvene mržnje, ne mogu da obuzdaju srdžbu koja ih drži u svojim kandžama. Ovo je bio problem

Dalje