Bol i patnja

“Na kraju krajeva”, pisao je Niče, “čovjek doživljava samo sebe.” Niče je u pravu. Kad žalimo sa žalosnima, kad plačemo sa onima koji plaču i patimo sa onima koji pate – mi doživljavamo jedino sopstvenu žalost, sopstveni plač i sopstvenu patnju – nikada tuđu.

Dalje

Nevolje – stvarnost hrišćanstva

Još je u starozavjetno vrijeme postojalo vjerovanje da su nevolje i patnje kazna i posljedica grijeha. Na primjer, u Ruti 1,13 čitamo da je Nojemina ostavši bez muža i sinova smatrala da se „ruka Gospodnja podigla na nju”. Ista izjava se nalazi i u Jovu 19,21, a stav Jovovih prijatelja

Dalje

Trojstvo u Svetom pismu

Izučavajući šta Sveto pismo govori o Trojstvu, moramo da budemo svijesni da možemo da steknemo samo ograničeno razumjevanje o tome šta Trojstvo jeste. Dok slušamo Božju Riječ, izvijesni elementi Trojstva će postati jasni, dok će drugi ostati tajna.

Dalje

Kako se Bog zove

Neko je uporedio Sveto pismo sa rajskim vrtom u kome različite vrste rodnih drveta predstavljaju sveukupnost biblijskih knjiga i doktrina. Međutim, postoji nešto neobično u vezi s tim vrtom. „Naime,” tvrdi ovaj pisac, „kad god bih jeo razne plodove iz tog vrta, u početku bi me omamili različiti mirisi voća,

Dalje