Amerika u proročanstvima

U periodu između 1775. i 1815. godine svijet je doživio radikalnu promjenu. Kada su američki pobunjenici 1775. godine prvi put upotrebili oružje protiv moćne Britanije, niko nije mogao da pretpostavi ishod ovog rata. Mir koji je potpisan 1783. u Parizu čudesno je udvostručio teritoriju Sjedinjenih Država. Čak je i velika

Dalje

Agape ljubav

Šta je ljubav? Odakle potiče i šta je njen uzrok? Koje su njene osobine? Kako prepoznati i izdvojiti pravu ljubav od krivotvorina koje sebi pripisuju to ime? Zašto je istinska ljubav tako rijetka pojava iako većina ljudi teži za ljubavlju i srećom?

Dalje

Elen G. Vajt

O smrti gospođe Elen Vajt opširno je izvijestila sekularna štampa. Dva primjera su dosta tipična kad je riječ o zainteresovanosti urednika neadventističkih časopisa za njen život i dostignuća.

Dalje

Martin Luter

Luter je 31. oktobra 1517. godine postavio na vrata kapele zamka u Vitenbergu 95 teza da bi osporio neka od učenja Katoličke crkve. Tako je rođena reformacija.

Dalje

Sveti šator

 Izrailjci su upravo bili izašli iz Misira. Konačno slobodni. Nisu više robovi, izloženi ograničavanju životnog prostora i hirovima egipatskih faraona, ćudima Nila i brojnim idolima. Iza njih je ostalo njihovo ropstvo, a pred njima leži pustinja, prazna i nepoznata. Izgubljeni u tom prostoru, bez nade, dobijaju poziv da služe Bogu,

Dalje

Tajna božanske blagodati

Teorija   o   „velikom   prasku” vjerovatno je jedna  od  najpopularnijih    hipoteza o porijeklu svemira. Prema ovoj  teoriji,   materija  i  energija od kojih se sastoji nama poznati  svemir,   prvobitno  su bile skoncentrisane u nečemu što se često naziva prvobitnim atomom ili kosmičkim jajetom.

Dalje

Da li bi Isus slavio Vaskrs?

Svakog proljeća uzbuđenje oko Vaskrsa ispunjava vazduh. Mnoge crkve pripremaju posebne uskršnje programe o smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. U mnogim kućama majke farbaju uskršnja jaja, a očevi skrivaju praznične simbole živih boja oko kuće i po travnjaku da bi ih, kad svane uskršnje jutro, njihova djeca mogla da potraže.

Dalje