Isus kao dijete i mladić

A dijete je raslo i jačalo i punilo se mudrošću, i na njemu je bila Božija milost. Njegovi roditelji su svake godine za praznik Pashe odlazili u Jerusalim. Kad mu je bilo dvanaest godina, oni, po običaju, odoše na praznik. Po završetku praznika, kad su se vraćali kući, dječak Isus

Dalje

Isusovo rođenje

A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: Njegova majka Marija bila je vjerena sa Josifom, ali prije nego što su se vjenčali, pokaza se da je začela od Svetoga Duha. A njen muž Josif, pošto je bio pravedan čovjek, nije htio da je izvrgne sramoti pa odluči da je tajno

Dalje