Biblijski brak- mora li sklonost upravljati postupcima?

Nemam iluzija kad je u pitanju učinak ovog kratkog članka koji zastupa biblijsko viđenje braka. Neki će čitatelji viđenje autora ovog članka smatrati staromodnima, a zaključke ograničenima. Nehrišćanima koji ga možda pročitaju može se učiniti dvoličnim i pristrasnim. Dok ovo pišem u američkim medijima prevladava problem homoseksualnih i lezbijskih odnosa.

Dalje

Drevni recept za dug život

Bog nam je obećao viječni život u novom svijetu bez grijeha i zla koji će On uspostaviti jednoga dana. Međutim, Bog nam je ostavio uputstva za dug i kvalitetan život i na ovoj zemlji. Većina ljudi dug život povezuje s fizičkim zdravljem, ishranom i sportom. Međutim, sve veći broj stručnjaka

Dalje

Porodica i psihičko zdravlje djece

Zašto je porodica tako važna? “Uči djete prema putu kojim će ići pa neće odstupiti od njega ni kad ostari.”  Solomun Svako od nas nosi u sebi svijet svog djetinjstva, svijet tajanstvenih i prvih susreta s drugima, sa sobom i sa životom.

Dalje

I stvori Bog porodicu

Poznato je da vrijeme i navike mijenjaju svijet, ali i da taj svijet mijenja nas. Isto se događa i s porodicom. Tokom istorije ljudskog roda, uloga porodice u društvu postepeno je odstupala od ideala koji joj je Bog dao pri stvaranju, u zavisnosti od kulturoloških, socijalnih, ekonomskih i političkih činilaca.

Dalje