Comments are off for this post

Bog kojeg otkriva Vaša Biblija

Biblija nije bez razloga nazvana Božjom Knjigom ili Božjom Riječju. Ona počinje Bogom i završava Bogom. Sav njezin sadržaj odnosi se na Njega. Zaista, kad bi se iz Biblije uklonila sva mjesta na kojima se spominje Bog, ne bi ostalo mnogo toga što bi bilo vrijedno čitati.

Zapravo je Biblija objava o Bogu, Njegov pokušaj da nam otkrije tko je On i kakav bi trebao biti naš odnos prema Njemu. Istina, Biblija ne pruža sliku Boga koju bismo mogli prikazati na platnu, na kamenu ili metalu, budući da bi to podstaklo čovjeka na idolopoklonstvo koje Bog mrzi. I najskupocjenija slika što bi je čovjek naslikao bila bi neukusna karikatura slavnog Gospodara svemira.

Prorok Jeremija opisao je razliku između idola i Boga: “Tankolisno srebro dovezeno iz Taršiša, zlato iz Ofira, rad kipara i rukotvorina zlatara, sve djela umješna, ogrnuta ljubičastim i crvenim grimizom. A Jahve je pravi Bog. Živi je On Bog, i Kralj vječni.” (Jeremija 10,9.10)

Evo dakle prve velike objave o Bogu:

Bog je živa Osoba. On nije samo ideja, mit, plod mašte. On je živo Biće: “On je Bog živi, On ostaje dovijeka!” (Da 6,27)
On ima svoje prebivalište: “Ti čuj s Neba, s mjesta gdje prebivaš.” (1. O carevima 8,39)
On vidi i čuje: “Gospodin ima oči nad pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim.” (1. Petrova 3,12)
On razmišlja i pamti: “Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina.” (Psalam 103,14)
On je velikodušan: “Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.” (Psalam 84,12)
On nam želi pomoći: “Ja, Jahve, Bog tvoj, tvojem dobru te učim, vodim te putem kojim ti je ići.” (Isaija 48,17)

Njemu se može pristupiti: “Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost kad nam zatreba pomoć.” (Jevrejima 4,16)

Druga objava je:
Bog je vječan. On postoji. On ne postoji samo danas a sjutra Ga nema. On je “isti juče, danas i zauvijek”. (Jevrejima 13,8)
Nije bilo vremena u kome Bog ne bi postojao: “Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, Ti si.” (Psalam 90,2)
Neće biti vremena u kome Bog ne bi postojao: “Da, svoju ruku ja dižem prema nebu i kažem: Ne bio ja živ vječito…” (Ponovljeni zakon 32,40)
Njegovo je carstvo vječno: “Kraljevstvo Tvoje, kraljevstvo je vječno.” (Psalam 145,13)
On je besmrtan: “Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivomu, jedinom Bogu, čast i slava u vijeke vjekova!” (1. Timoteju 1,17)

Treća je objava:
Bog je svemoćan. U Njegovoj je ruci sva moć: “Od Tebe je bogatstvo i slava, Ti vladaš nad svim, u Tvojoj je ruci sila i moć, u Tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve.” (1. Dnevnika 29,12)
Ne postoji ništa što On ne bi mogao učiniti: “Ja znam, moć je Tvoja bezgranična; što god naumiš, to izvesti možeš.” (Jov 42,2)
On čini sve što Mu se svidi: “Naš je Bog na nebesima, sve što Mu se svidi, to i učini.” (Psalam 115,3)
Njemu ništa nije nemoguće: “Ljudima je nemoguće, alije Bogu sve moguće.”(Matej 19,26)

“Jer caruje Gospod Bog, Svedržitelj.” (Otkrivenje 19,6)

Četvrta objava je:
Bog je sveznajući. On sve zna. Pred Njime ništa nije skriveno:
“Jer, On nadzire pute čovjekove, pazi nad svakim njegovim korakom.” (Jov 34,21)
Ne postoji ništa što On ne bi razumio: “Velik je naš Gospod i svesilan, nema mjere mudrosti Njegovoj.” (Psalam 147,5)
Nema riječi koju On ne bi čuo: “Još nema riječi na jeziku mom, a Ti, Gospode, sve već znaš.” (Psalam 139,4)
Ne postoji ništa što On ne bi vidio: “Kamo da idem od Duha Tvojega, i kamo da od Tvoga lica pobjegnem? Ako se
na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si. Uzmem li krila zorina pa se naselim moru na kraj, i ondje bi me ruka Tvoja vodila, desnica bi me Tvoja držala.” (Psalam 139,7-10)

Pred Njim tama ne može ništa sakriti: “Niti tmina Tebi neće biti tamna: noć sjaji kao dan i tama kao svjetlost.” (12. stih)
On je izvor sve mudrosti i znanja: “O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive Njegove odluke, i kako neistraživi Njegovi putovi!” (Rimljanima 11,33)
Budućnost Mu je podjednako jasna kao i prošlost: “Što prije prorekoh, evo, zbi se, i nove događaje ja naviještam, i
prije negoli se pokažu, vama ih objavljujem.” (Isaija 42,9)
On od početka vidi kraj: “Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo…” (Isaija 46,10)
Nema tajne koju On ne bi znao: “On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u Njega.” (Danilo 2,22)

Peta objava je:
Bog je beskonačan. Za Njega nema ograničenja. Ne samo u moći, mudrosti i znanju, već i u pravednosti: “Pravda moja ostaje dovijeka i spasenje moje od koljena na koljeno.” (Isaija 51,8. DK)
On je savršeno svet u svakoj misli, riječi i djelu: “Pravedan si, Gospode, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima.” (Psalam 145,17)
On vlada čestito beskonačnim prostorom: “Pravda i pravo temelj su prijestolja Njegova.” (Psalam 97,2)
Njegovoj ljubavi nema kraja: “Nek se pokrenu planine i potresu bregovi, al’ se ljubav moja neće odmaći od Tebe.” (Isaija 54,10)
I Njegova ljubav je bezgranična: “Ljubav Gospodnja vječna je nad onima što Ga se boje.” (Psalam 103,17)
Njegova nježnost nadmašuje nježnost roditelja: “Kako se otac smiluje dječici, tako se Gospod smiluje onima što Ga se boje.” (13. stih)
“Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti.” (Isaija 66,13)

Takav je Bog što Ga otkriva Vaša Biblija. On je beskrajno moćan ali i beskrajno milostiv; beskrajno mudar ali i beskrajno dobar;

beskrajno pravedan ali i beskrajno milostiv.
Budući da je svemoguć, mogao je biti tiranin.
Budući da je sveznajući, mogao je biti nesnošljiv.

Budući da je vječan, mogao je biti ravnodušan prema potrebama stvorenja na ovoj maloj i beznačajnoj planeti.

Ali – a to je čudo nad čudima! – sva Njegova beskrajna moć, mudrost i znanje toliko su povezani s beskrajnom dobrotom, milosrđem i istinom da je On jedinstveno Biće, savršen u svim svojim karakteristikama i jedino Biće dostojno sveopšteg poštovanja!

Arthur Maxwell

 

Comments are closed.