No comments yet

Tipovi molitve

Biblija govori o različitim tipovima molitve. Jako je važno za molitveni život da znamo kojim tipom molitve treba da se molimo i kada da se molimo.

U praksi, mi koristimo različite tipove molitve tokom vremena molitve, i nema razloga da ne primjenimo bilo koji od ovih tipova molitve na sve situacije sa kojima se suočavamo. Molite se Bogu da vas ispuni sa više Njegove ljubavi i da vaš molitveni život učini bogatijim.


Molitva preklinjanja

 Luka 11:9-13; Jakov 5:17-18; 1. Carevima 8:37-40; 1. Carevima 8:54-55

Preklinjanje podrazumijeva zahtijevati ili moliti nekoga za nešto. Molitvu preklinjanja pokreću vatreno oduševljenje, potreba ili glad za nečim. Molitve preklinjanja su molitve u kojima bi hrišćani trebali stalno da učestvuju, zato što ozbiljno želimo da vidimo Božje lice i znamo Njegovu volju za naš život. Molite se Bogu da vam da glad za Njim.


Molitva posredovanja

1. Mojsijeva 18:22-33 (Avram); 1. Carevima 18:41-46 (Ilija); 2. Carevima 4:32-36 (Jelisije); Djela 12:1-18 (Rana crkva)

Posredovati znači moliti za drugu osobu. Posrednički se moliti znači moliti ozbiljno za potrebe drugih osoba, i tražiti Božju volju za njihov život. Mi smo pozvani da posredujemo za druge, kao što Isus posreduje za nas (Jevrejima 7,25)

 Šest suštinski važnih stvari za posredničku molitvu

·        Budite iskreni

Molitva je sveta odogvornost i tako treba da je tretiramo. Samuilo je rekao Izrailjcima, ” A meni ne dao Bog da zgriješim Gospodu i prestanem moliti se za vas; nego ću vas upućivati na put dobar i prav”. (1. Samuilova 12, 23)

·       

 • Budite diskretni

Ukoliko ste doživjeli da se neki detalji vašeg života prošire po crkvi, saznali ste koliko uništavajuće može djelovati samo malo ogovaranja. Ovdje leži jednostavno pravilo za svakog uspješnog posrednika. Shvatite da svaki zahtjev za posredničkom molitvom koji vam je upućen od strane prijatelja treba da bude samo za vaše uši, čak iako to možda nije posebno istaknuto. Ukoliko pripadate molitvenoj grupi, trebalo bi da upitate tu osobu da li se slaže da njen zahtjev podijelite i sa ostalima da bi i oni učestvovali u molitvi za nju. Čak iako odgovor bude pozitivan, uzdržite se od toga da grupi kažete više nego što je neophodno.

 • Budite osjetljivi

Često kada neko upravo doživi traumatični događaj, on je iscrpljen da bi ponovio svoju priču svakoj osobi koja pita. Dok pokazujemo zabrinutost za druge, nema razloga da ih primoravamo da to ponovo proživljavaju postavljanjem mnogo pitanja. Sve što stvarno treba da uradimo jeste da im stavimo do znanja da ih volimo i da se za njih molimo.

 • Ohrabrujte

Ohrabrenje ili izraz saosjećajnog obećanja molitve za nekoga ko je u problemima može uljepšati žalostan dan i osnažiti umornog. Jednostavan izraz brige može biti nevjerovatan izvor ohrabrenja svaome koji prolazi kroz fizičku, duhovnu ili emocionalnu borbu. I tokom nedjelje, kada postanu obeshrabreni, mogu se sjetiti da “neko se moli za mene”!

 • Budite organizovani

Često olako obećamo nekome da ćemo se za njega moliti – i to stvarno i mislimo – ali nekako jednostavno propustimo da to i učinimo. Kada date obećanje da ćete se za nekoga moliti, zabilježite to i zapamtite. Usred svakodnevnih životnih pritisaka, molitva često bude gurnuta u zapećak. Pozivi naše savjesti mogu biti prigušeni vriskom gladne bebe, ili zahtjevima mrzovoljnog šefa na poslu. Ali nije važno kakav je vaš poslovni raspored, ukoliko ste odvojili vrijeme za molitvu.

 • Angažujte se

Ukoliko stalno imate problema da odvojite vrijeme za molitvu, pronađite nekoga da se međusobno podsjećate ako već ne možete da se molite zajedno. Obećavši nekoma da ćete se moliti za njega, dali ste sveto obećanje. To je svečana odgovornost sa velikim nagradama.

  Molitva vjere

 Marko 11:12-14; Marko 11:20-25; Luka 7:1-10; Jakov 5:13-18; Matej 9:18-26; Jakov 1:5-8

Molitva vjere je ukorjenjena u našem povjerenju u Božju riječ. Kada ste sigurni da je ono za šta se molite Božja volja za vas, molitva vjere može da se upotrebi. Molitva vjere je poznavanje Božje volje, zahtjevati je i primiti od Njega.

 Molitva slaganja

 1. Mojsijeva 11:1-9; Matej 18:19-20; 2. Mojsijeva 17:8-13; Psalam 133:1-3; Djela 4:23; Jevrejima 10:24-25; Matej 28:16-20

Molitva slaganja je kada se dvoje ili više ljudi slože jedni sa drugima i sa Božjom riječju da nešto treba da bude urađeno. Kada se ujedinimo oko jednog cilja, dijeleći viziju i povjerenje da se Božja riječ mora ispuniti – Bog može činiti čuda.

 

Molitva Slavljenja i zahvaljivanja


Psalam 100; Djela 16:16-34; Psalam 149:4-9; 1. Solunjanima 5:15-19

Slavljenje i obožavanje nas vode u prisutnost Božju. Slaviti Boga u dobru i zlu potvrđuje našu vjeru u Njega. Slavljenje i zahvaljivanje su moćna oružja. Oni razoružavaju dva najsmrtonosnija oružja na našem hrišćanskom putu: nevjerovanje i sotonske napade. Ove dvije stvari se manifestuju na mnogo različitih načina, ali slavljenje‚i zahvaljivanje predstavljaju dvostrani mač koji nam pomaže protiv zla.

 Molitva razmišljanja

 Sledeći koraci mogu da vam pomognu da ugradite razmišljanje u svoj molitveni život. 

Odvoj vrijeme i mjesto

 • Odvoj vrijeme i mjesto

Odvojte stalno vrijeme i mjesto da poklonite Bogu nepodijeljenu pažnju svakog dana (ne u kolima ili dok perete suđe!). Uzmite sve što vam treba: vašu Bibliju, časopis, olovku, itd. tako da možete pristupiti molitvi.

 • Imajte jasan cilj

Odvojte ovo vrijeme isključivo za traženje Božjeg lica, za bogosluženje, razmišljanje i osluškivanje Njegovog glasa. Posredovanje i preklinjanje ostavite za drugo vrijeme.

 • Budite mirni i tihi

Ovo je teška disciplina i zahtijeva mnogo prakse. Nakon što budete sigurni u Božje prisustvo, budite mirni i tihi sa Njim u razmišljanju.

 • Razmišljajte o Božjoj riječi otkrivenoj u Svetom pismu

Za razliku od istočnjačke meditacije, naš cilj nije da ispraznimo svoj um, već da ga ispunimo otkrivenjem Božjeg prisustva. Čitajte kratke djelove Svetog pisma, moleći se Bogu da vam otkrije  Sebe. Čekajte Ga i osluškujte glas svog Pastira.

 • Pripremite se za lutanje misli

Ne zabrinjavajte se ukoliko vam misli lutaju, pogotovo na početku. Pribilježite stvari koje treba da uradite kasnije i jednostavno preusmjerite svoje misli ponovo tražeći Božje lice.

 • Ne plašite se pospanosti
 • Nije grijeh zaspati u Božjem prisustvu. Naravno, ukoliko ovo postane uobičajeno, moraćete promijeniti “spavačke” navike!

 

Post a comment

You must be logged in to post a comment.