Suočavanje sa krizom

Svi se mi suočavamo sa raznim krizama u životu. Najčešće se kriza definiše kao trenutak preokreta u našem životu. Nekada prolazimo kao pojedinci kroz krize, a nekada su to kolektivne krize. Kako da se nosimo sa njima, poslušajmo u prvom razmišljanju iz serije “Suočavanja”, pastora Milenka Tanurdžića.

Comments are closed.