Boluje li ko među vama… Božji dar iscjeljenja

Zdrav čovjek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu. Kada se bolest pojavi, da li smo mi odgovorni i da li Bog želi da se skoncentrišemo na traženju krivca? Šta nam Biblija govori o molitvi za bolesnike?

Comments are closed.