05- Sedam pečata

Jovan je u viziji vidio svitak sa sedam pečata, ali se niko na nebu nije našao dostojan da razlomi pečate. A, onda je kao što piše u petom poglavlju Jagnje uzelo knjigu ” I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena” Šesto poglavlje govori o otvaranju pečata.

Comments are closed.