03-Isusova poruka upućena u sedam crkava

Poruka za sedam crkava iz male Azije, u vrijeme kada je apostol Jovan na ostrvu Patmos i u proročkom smislu od apostolskih dana do Hristovog dolaska.

Comments are closed.