Ko će upravljati svijetom? dr Ivan Milanov

Mnogi su imaju tendencije da osvoje svijetom. Neki od njih su donekle i ostvarili svoje namjere, kao što su Aleksandar Makedonski,  Napoleon, Hitler i drugi. Međutim, kao da neko uvijek osujeti njihove namjere. Ko će zaista upravljati  svijetom? Odgovor možemo čuti u drugom predavanju iz serije “Tajne proroštva”.

Dalje