Antihristov amandman

Knjiga proroka Danila govori o carstvima koja će vladati svijetom. Među njima se pominje i “rog koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bješe po viđenju veći od drugih” (Danilo 7, 20.) On će “Govoriti riječi na Višnjega i potiraće svece Višnjega i pomišljaće da promijeni vremena

Dalje