Kovčeg zavjeta

Poslije izlaska Izrailjaca iz Misira, Bog želi da bude što bliži sa svojim narodom i Mojsiju daje zapovijest: “I neka mi načine svetinju da među njima nastavam” 2. Mojsijeva 25, 8. Bog im daje plan, sliku kako treba da izgleda Svetinja, koja se sastojala iz tri dijela, trijem, svetinja i

Dalje