Isus u 21.om vijeku

U savremenom društvu, posebno u zapadnim zemljama postoji tendencija stvaranja pokreta onih koji ne vjeruju u Boga ili imaju otpor prema organizovanim vidovima religije. Da li je potreba za Isusom manja u 21.om vijeku? https://www.youtube.com/watch?v=A-1us0VIZ_E

Dalje