U potpunoj sigurnosti

Vrijeme u kojem živimo je vrijeme kada ljudi sve manje vjeruju. Nemamo povjerenja u kolege, u prijatelje, u političare, pa ni u samog Boga. U mnogim današnjim hrišćanima postoji veća želja da pronađu sebe, nego da pronađu Boga. Kako da živimo u potpunoj sigurnosti? Potražimo odgovore u knjizi proroka Avakuma.

Dalje