Koraci prema duhovnoj slobodi – Marija Trajkovska

Ono što ljudi najviše vole je sloboda i trenuci kada nemamo nikakvog ograničenja. Kao djeca često činimo nešto što nam je zabranjeno, da bi osjetili “slobodu”. Postoji i sloboda koja vodi o duhovnoj slobodi, koja proizilazi iz poslušnosti. Da li želimo da budemo slobodni? “Koraci prema duhovnoj slobodi” je sedmo

Dalje