Smrt i šta se dešava nakon nje?

Svaka kultura, svaka porodica, svaka osoba se suočavala sa smrću. Šta je smrt? Postoji li život nakon nje? Neki ljudi vjeruju da se ide direktno u Nebo. Drugi vjeruju da se ide u čistilište. Treći vjeruju da ako ste zli, idete direktno u pakao. Ima i onih koji vjeruju u

Dalje

Antihristov amandman

Knjiga proroka Danila govori o carstvima koja će vladati svijetom. Među njima se pominje i “rog koji imaše oči i usta koja govorahu velike stvari i bješe po viđenju veći od drugih” (Danilo 7, 20.) On će “Govoriti riječi na Višnjega i potiraće svece Višnjega i pomišljaće da promijeni vremena

Dalje

Kovčeg zavjeta

Poslije izlaska Izrailjaca iz Misira, Bog želi da bude što bliži sa svojim narodom i Mojsiju daje zapovijest: “I neka mi načine svetinju da među njima nastavam” 2. Mojsijeva 25, 8. Bog im daje plan, sliku kako treba da izgleda Svetinja, koja se sastojala iz tri dijela, trijem, svetinja i

Dalje