13 – Evo sve novo tvorim

Poslednja poglavlja iz knjige Otkrivenja, koja govore o Hristovom dolasku, hiljadugodišnjem periodu koji će vjerni provesti na nebu, dok će sotona biti “svezan” na zemlji. Poslije konačnog izricanja suda, Bog sve novo tvori i ljudi otpočinju život na obnovljenoj zemlji “I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni […]

Dalje

12- Sud nad Vavilonom

Poslednja poglavlja knjige Otkrivenja opisuju vrhunac borbe između dobra i zla. Četiri poglavlja se bave sudom nad Vavilonom, što pokazuje važnost te teme. Koga predstavlja Vavilon i kada počinje sud nad njim?

Dalje

11- Sedam poslednjih zala

15.i i 16.o poglavlje knjige Otkrivenja govori o sedam zala koji za razliku od ranijih nevolja koje su pogadjale svijet su sveopšteg karaktera. Proučimo zajedno razliku između sedam truba i sedam zala i radost onih koji su pobijedili zvijer i pjevaju pjesmu pobjede.

Dalje

10-Božje vječno jevanđelje

Knjiga Otkrivenja 14.o poglavlje prikazuje poruke trojice anđela koji imaju posebne poruke za one koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i koljenu i narodu. https://www.youtube.com/watch?v=ZtGKJMs37QU  

Dalje

09- Sotona i njegovi saveznici

Knjiga Otkrivenja 13 poglavlje govori o zvijeri koja izlazi iz mora, zvijeri koja izlazi iz zemlje i  ikoni zvijerinoj. Jedno od najčešće citiranih poglavlja koje opisuje borbu između Sotone i njegovih saveznika i onih koji su zapisani u knjizi Jagnjetovoj. Kako ih Jovan opisuje i koga oni zapravo predstavljaju poslušajmo u video zapisu.

Dalje

08- Sotona poraženi neprijatelj

Proučavanje 12.og poglavlja knjige Otkrivenja, gdje je opisana borba između Sotone i Hrista. Opisana je  Sotonina namjera da uništi Božji narod i Božje staranje o svom narodu kroz vjekove.

Dalje

07- Sedam truba

Čak četiri poglavlja knjige Otkrivenja opisuju događaje koji su vezani za sedam truba, što pokazuje koliko je značajno da razumijemo njihovo značenje. U narednih pola sata prvenstveno želimo da vas zainteresujemo za proučavanje ove dragocjene knjige.

Dalje

06- Zapečaćen Božji narod

Sedmo poglavlje knjige Otkrivenja daje odgovor na pitanje :”Ko može opstati?” Ko su i kakvi su ljudi koji su u Jovanovom viđenju zapečaćeni?

Dalje

05- Sedam pečata

Jovan je u viziji vidio svitak sa sedam pečata, ali se niko na nebu nije našao dostojan da razlomi pečate. A, onda je kao što piše u petom poglavlju Jagnje uzelo knjigu ” I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si […]

Dalje

04- Dostojno je Jagnje

Poslije poruka upućenim crkvama, Jovan zapisuje :” Potom vidjeh: i gle, vrata otvorena na nebu”. U  četvrtom i petom poglavlju, Jovan vidi prijesto i dobija poruke o onome što će se događati.

Dalje