Ljepota Božja na krstu

U poslednjim časovima Hristovog života na zemlji, Hristos prvi put traži podršku od svojih učenika u molitvi. Na žalost, učenici spavaju, a Isus se moli: “Oče, neka me mimoiđe ova čaša” Zašto je ta čaša bila tako teška za Hrista? Trebao je iskusiti smrt za svakog od nas. Da nije bilo Getsimanije, ne bi bilo […]

Dalje

Ljubav koja motiviše

Pojam ljepote se mijenjao kroz vjekove. Jedino što se nije nikada mijenjalo je ljepota karaktera. Najbolje otkrivenje Boga i Božjeg karaktera je u Isusu Hristu. On ne gleda ko je ko, sve nas podjednako ljubi. Da li nas ta ljubav motiviše da Mu vjerujemo  i predamo svoj život?

Dalje

U potpunoj sigurnosti

Vrijeme u kojem živimo je vrijeme kada ljudi sve manje vjeruju. Nemamo povjerenja u kolege, u prijatelje, u političare, pa ni u samog Boga. U mnogim današnjim hrišćanima postoji veća želja da pronađu sebe, nego da pronađu Boga. Kako da živimo u potpunoj sigurnosti? Potražimo odgovore u knjizi proroka Avakuma.

Dalje

Isus u 21.om vijeku

U savremenom društvu, posebno u zapadnim zemljama postoji tendencija stvaranja pokreta onih koji ne vjeruju u Boga ili imaju otpor prema organizovanim vidovima religije. Da li je potreba za Isusom manja u 21.om vijeku? https://www.youtube.com/watch?v=A-1us0VIZ_E

Dalje