Ljudska čula i duhovnost

Kada pomenemo ljudska čula, svi odmah pomislimo na čulo dodira, vida, sluha, mirisa i ukusa. Međutim, postoje još mnoga čula čiji su organi jako mali i računa se da čovjek ima preko 20 različitih čula. Kako naša fizička čula utiču na našu duhovnost poslušajmo u drugom predavanju mini serije “Naučna cenzurisana otkrića”. Predavač je dr […]

Dalje

Genetički kod-softver života

Cenzura danas postoji u svim oblastima života, a mjesto gdje je neočekujemo su prirodne nauke, gdje bi naučnici trebali da proučavaju činjenice o svijetu u kojem živimo. Međutim, paradigma današnjeg svijeta, naročito u nauci je materijalizam. Taj materijalistički koncept je u isto vrijeme i ateistički. Drugim riječima, današnja nauka negira postojanje Boga.  Prvo predavanje je […]

Dalje