Novosti

 • Da li možemo vjerovati Bibliji?

  Da li se Bog zaista otkrio čovjeku? To je veoma važno pitanje i njemu ćemo posvetiti ovaj prostor. Sa hrišćanskog stanovišta moguće je dati samo jedan odgovor: Bog se oduvijek obraćao ljudima, a danas to čini i preko Biblije. Ako je posmatramo samo ljudskim očima, Biblija postoji kao izuzetna, jedinstvena

 • Krik u tami

  Dvanaest sati kasnije, u petak u podne. Isus visi na rimskom krstu. Njegova leđa se žuljaju o neotesano drvo – leđa koja su već izbrazdana otvorenim, ružnim krvavim prugama, razderana do mesa sićušnim komadima kostiju i metalnim kuglama upletenim u rimski korbač, ili bič koji je izranjivao njegovu nježnu kožu

 • Zbogom – Zauvijek

  Kroz srebrnu svetlost i sjenke Isus posrćući ide natrag do mjesta gdje je zemlja još bila topla od kada je malo prije prvi put pao na nju. Jevanđeoski zapis ponavlja isti očajnički krik. Ali samo Luka, doktor, grafički unosi u svoj izvještaj svu strahotu mentalne agonije kroz koju je Isus

 • Šta je ubilo Isusa?

  Kasno, tog fatalnog petka u podne, prije nego što je zalazeće sunce učinilo nebo nad svetim gradom krvavo crvenim, šta je crni islednik upisao na umrlici kao uzrok smrti? Šta je ubilo Isusa? Tri rimska eksera? Koplje jednog centuriona? Četrdeset manje jedan udarac po leđima koje je dobio od legionara?

 • Jehohananove kosti

  Imam jedan list papira za koji se nadam da nikad neće biti upotrebljen za mene. Ali naravno, to je samo pusta želja. Dobio sam ga od prijatelja koji je vlasnik pogrebnog zavoda. Iako ostaje činjenica da će se svačije ime jednog dana pojaviti na sličnom listu papira ako vrijeme dovoljno