Novosti

 • Jovova tajna

  Nećemo gledati na događaje iz Jovovog života samo kao na pouku iz istorije. Oni mogu da nas nauče važnim istinama o tome zašto sve postaje mnogo gore kad više tražimo Boga. Želio bih da izrazim svoje mišljenje da se Jovovo iskustvo zbiva, prije ili kasnije, u životu svakog čovjeka koji

 • Zašto mnogo toga kreće na gore kad više tražimo Boga?

  Još jedan problem koji može da navede ljude da odbace svoj život molitve, problem koji je tako uobičajen da se njime treba pozabaviti, jeste to što često kada počnemo da tražimo zajedništvo sa Bogom, sve odjednom krene naopako. Doduše, ne dešava se to uvijek, ali čini se da se događa

 • Vjera je spontana

  Jedan od najvećih pojedinačnih dokaza da se pojavila prava vjera ili povjerenje jeste njena spontanost. U tom pogledu ona je srodna ljubavi. Jeste li ikad pokušali da se primorate da nekoga volite? Kako je išlo? Ljubav ne možete da uključite i isključite, zar ne? Jedna od najuspješnijih neprijateljevih prevara jeste

 • Šta nas to čini drugačijima?

  Molitva je ono što hrišćansku crkvu čini drugačijom od svih klubova, bratstava ili svetovnih organizacija. Molitva čini važnu razliku između hrišćanstva i ostalih svetskih religija. Bez molitve nemamo ništa više osim Knjige obavještenja, određenog vjeruju po kome bi trebalo pokušati živjeti. Činjenica da u stvari možemo da razgovaramo sa Bogom,

 • Zašto postoje četiri jevanđelja?

  Svakome ko čita Jevanđelja jasno je da se ona razlikuju. Događaji ponekad imaju drugačiji redosled (kod Jovana očišćenje hrama događa se na početku Isusove službe, a kod Marka na kraju). Ona se ponekad razlikuju u pogledu detalja (kao što su imena apostola ili imena u rodoslovima, u 1. glavi Mateja