Novosti

 • Korisna uzdržljivost

  Razvijanje uzdržljivosti kao jedne od osnovnih karakternih osobina vodi sigurnom uspjehu u hrišćanskom životu. Za lično, porodično i društveno blagostanje uzdržljivost je nezamjenljiva. U biblijskoj istoriji nalazimo primjere prave uzdržljivosti i lako otkrivamo koliko je tijesna veza između duhovnih i fizičkih moći. Biblijska uzdržljivost nije sama sebi cilj. Od svakog

 • Heroj hrišćanskog zvanja

  Vjekovi se obilježavaju herojima, a ličnosti herojstvom. Hrišćanski heroizam znači vladanje nad sobom prema načelima Božje Riječi. Heroji su oni mladi ljudi i žene koji umiju da vladaju sobom, čije su odluke čvrste i namjere nepokolebljive. Oni su neprekidno budni i traže Hristovo prisustvo u svakodnevnim dužnostima i poslovima. Svaki

 • Samoodricanje – put slave

  Prava sreća u ovom životu dolazi jedino kao rezultat samoodricanja. Pravo hrišćansko samoodricanje prolazi kao plug kroz nasleđene i steč ene osobine karaktera i mijenja sve okolnosti i prilike kroz koje prolazi. Samoodricanje nije peti točak u kolima života, nego uvođenje principa velikog učitelja Isusa Hrista u sve prilike i

 • Na ispitu hrabrosti

  Hrišćanski život je nešto više nego što se to obično misli. On se ne sastoji samo iz pitomosti i strpljenja, krotosti i ljubaznosti. Hrišćanin je uvijek spreman da blago odgovori na gnjevno pitanje, ali je isto tako spreman da se herojski odupre zlu. On mora da ima herojsku hrabrost da

 • Josifova samokontrola

  Samokontrola je potčinjavanje svoje volje Božjoj volji, život prema božanskim načelima, a ne prema oklonostima. Samokontrola je navika na red u svim životnim poslovima bez obzira na teškoće koje se javljaju. Ona znači prihvatanje Božje volje za obrazac ponašanja u svim situacijama, i Božje riječi kao pravila za svakodnevno vladanje.