Novosti

 • Suočavanje

  Zbog Josifove i Marijine prisnosti sa Stvoriteljem, tokom svih godina Otkupiteljovog djetinjstva na Zemlji, nije bilo moguće da ih na bilo koji način učinim neopreznim. Stvoritelj im je u potpunosti objasnio njihovu nemoć u borbi protiv mene, tako da su se oslanjali isključivo na Njega i Njegovu silu. Posle povratka

 • Dolazak Otkupitelja

  Sve je bilo spremno. Sada je Otkupitelj mogao da se pojavi. Od proroka Danila sam saznao godinu Otkupiteljovog dolaska. Od Isaije sam saznao da će da dođe kao novorođenče i da će ga roditi djevica. Od Miheja sam saznao gde će to da bude. Pažljivo proučavajući jevrejske obrede, znao sam

 • Sloboda kroz ropstvo

  U starim danima američke istorije, dok je još bilo robova i robovlasnika, pored rijeke Misisipi nalazila se velika pijaca robova. U blizini je stajao Abraham Linkoln i kad je vidio, za vrijeme licitacije, bol i rane razdvajanja porodica onih koji su prodavani, podigao je pesnicu i rekao: „Ako ikada budem

 • Arheolozi našli dokaze o vavilonskom osvajanju Jerusalima

  Arheolozi su na Brdu Cion u Jerusalimu našli dokaze o vavilonskom osvajanju, čime je, kako se čini, potvrđeno ono što piše u Bibliji o razaranju tog grada. Profesori sa Univerziteta Severna Karolina našli su naslage pepela, vrhove strijela i slomljene djelove posuda i lampi. Najveće iznenađenje predstavljao je komad nakita

 • Poznanje Boga – život vječni

  Šta je za vas vječni život? Ili možda bolje da pitam, kako se stiče vječni život? Vjerujem da bi svako od vas dao različit odgovor i različitu definiciju. Vjerovatno svako od nas različito zamišlja vječni život, pitajući se šta će raditi u vječnosti? Ali ako neko poznaje pitanje vječnog života,