Novosti

 • Poznanje Boga – život vječni

  Šta je za vas vječni život? Ili možda bolje da pitam, kako se stiče vječni život? Vjerujem da bi svako od vas dao različit odgovor i različitu definiciju. Vjerovatno svako od nas različito zamišlja vječni život, pitajući se šta će raditi u vječnosti? Ali ako neko poznaje pitanje vječnog života,

 • Dimenzije ljubavi izlivene na krstu

  Koja je bila mjera Očeve ljubavi? Pažljivo uočite glagol u Jovan 3,16: „Bog je toliko volio… da je dao svog jedinorodnog Sina.“ On Ga nije samo pozajmio, nego Ga je dao. Lako je, po našem ljudskom prosuđivanju, pretpostaviti da nam je Isus pozajmljen kao misionar ili strani diplomata, koji je

 • Kako može beskonačni Bog imati osjećanja kakva mi imamo?

  Veliki putnički avion koji eksplodira u vazduhu, poludjeli ubica koji iz automata gađa nevinu djecu u školskom dvorištu, zemljotres koji ubija hiljade usnulih ljudi – kako jedan svemoćni Bog posmatra takve stvari sa neba i dopušta da se događaju, ako voli i ima osjećanja? Milioni ljudi htjeli bi da vjeruju

 • Može li moralnost da zamijeni pravednost?

  Bog nije protiv moralnosti! On ne ukorava Laodikejce u Otkrivenju 3 zbog njihove moralnosti. On ih ukorava zato što pokušavaju da pravednost zamijene moralnošću. Možda niste protiv plastičnih grozdova! Možda ćete ih smatrati vrlo privlačnim u nekom aranžmanu u sredini stola. Postoji mjesto za plastično voće, i neke imitacije na

 • Šta nas to čini hrišćanima?

  Ovo se dogodilo tokom prvih nekoliko sedmica u jednoj novoj parohiji. U toj crkvi cilj mi je bio da posjetim svaku porodicu i tako počnem sa upoznavanjem. No, lako je zaustaviti se samo na nekom beznačajnom razgovoru. „Nije li ono gore pored zavese slika tetka Mini?“„Jeste.“ Tako mi je sinula