Poslednje novosti

 • Prigovor savjesti i reformacija zapečaćena Božjom riječju

  Nedavno sam imao čast stati pred vratima župne crkve Svih svetih u Wittembergu u Njemačkoj, gdje je ovog mjeseca prije 500 godina Martin Luther započeo moćnu reformaciju zakucavši potresni dokument na vrata crkve. Iako izvornih vrata više nema, reformacija koja je započela 31. oktobra 1517. i sada živi. Luther nije

 • Kako da se nosimo sa sumnjama i zbunjenošću?

  Nikada nemojte da budete nespokojni razmišljajući da li ste spaseni ili ne. Stavite li sebe u središte tog pitanja, vaše misli će se usredsrediti na vas same i udaljiti od Isusa. Kada Mu predate svoj život, vjerujte Mu, razgovarajte s Njim, mislite o Njemu. Izbacite iz svog uma svaku sumnju

 • Surovo raspeće

  Kad je to čuo, Pilat izvede Isusa napolje i sjede na sudijsku stolicu, na mjestu koje se zove Kameni pločnik – aramejski: Gavata. A bio je Dan pripreme za Pashu, oko podneva. Pilat reče Judejima: „Evo vašeg cara!“ A oni povikaše: „Vodi ga! Vodi ga! Raspni ga!“ „Zar da raspnem

 • Priprema za smrt

  Potom se, po svom običaju, uputi na Maslinsku goru, a učenici pođoše za njim. Kad je stigao onamo, reče im: „Molite se da ne padnete u iskušenje.“ Onda se udalji od njih koliko se može dobaciti kamenom pa kleknu i pomoli se, govoreći: „Oče, ako hoćeš, ukloni ovu čašu od

 • Kako imati vjeru?

  Onda im ispriča ovu priču: „Carstvo nebesko je slično zrnu gorušice koje je čovjek uzeo i posijao na svojoj njivi. Iako je najmanje od sveg sjemenja, kad izraste, veće je od sveg povrća. Razvije se u drvo pa ptice nebeske dolaze i gnijezde se u njegovim granama.“ (Matej 13,31.32) Kad